ES21-27 NAP
Projektu iesniegšana sākas Projektu iesniegšana beidzas Nosaukums Statuss
01.12.2023. 01.03.2024. 4.3.1.3. Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība, 1. kārta Izsludināts
29.11.2023. 01.07.2024. 5.1.1.7. Reģionālās kultūras infrastruktūras attīstība kultūras pakalpojumu piekļūstamības uzlabošanai Izsludināts
24.11.2023. 28.12.2023. 2.1.3.3. Katastrofu risku mazināšanas pasākumi, 1. kārta Izsludināts
23.11.2023. 29.02.2024.

1.2.3.6. Tūrisma produktu attīstības programma, 2. kārta

Izsludināts
22.11.2023. 19.12.2023.

1.2.1.4. Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai

Izsludināts
15.11.2023. 20.03.2024. 6.1.1.8. Pašvaldību un reģionu speciālistu prasmju paaugstināšana klimatneitrālas ekonomikas un sociālekonomisko seku saistībā ar klimata pārmaiņām mazināšanas jautājumos Izsludināts
08.11.2023. 20.12.2023. 4.2.2.9. Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai, 2. kārta Izsludināts
07.11.2023.  15.04.2024.

4.3.6.6. Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi

Izsludināts
07.11.2023. 11.12.2023.

4.3.4.8. Sabiedrības saliedēšana, veicinot jauniebraucēju iekļaušanos vietējā sabiedrībā un sekmējot starpkultūru komunikāciju

Izsludināts
30.10.2023. 29.11.2023.

1.3.1.2. Inovācijas laboratorija digitalizācijas priekšrocību izmantošanai

Izsludināts
25.10.2023. 24.01.2024.

4.1.1.5. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstība

Izsludināts
24.10.2023. 01.02.2024.

4.3.4.5. Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju izaugsmei, stiprinot līdzdalību publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesos

Izsludināts
17.10.2023. 15.04.2024. 

5.1.1.5. Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to piekļūstamību, attīstot kultūras pakalpojumus

Izsludināts
16.10.2023. 01.12.2023. 4.3.6.8. IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai Izsludināts
11.10.2023. 16.01.2024. 4.3.4.3. Pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai, 1. kārta Izsludināts
06.10.2023. 05.01.2024.

4.1.1.1. Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība, 1. kārta

Izsludināts
25.07.2023. 01.12.2023. 5.1.1.3. Publiskās ārtelpas attīstība Izsludināts
19.07.2023. 15.12.2023. 4.2.1.7. Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Izsludināts