ncc eccc logo

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra starpniekinstitūcijas statusā darbojas Eiropas Savienības (ES) programmas “Digitālā Eiropa” līdzfinansēta projekta ietvaros, kuru Latvijā koordinē Aizsardzības ministrija. 

Šī programma paredz atbalsta aktivitātes kiberdrošības jomā - ES dalībvalstu nacionālo koordinācijas centru darbības uzsākšanai un kapacitātes stiprināšanai, kā arī atbalstu trešajām pusēm grantu programmu veidā.  

2021. gada 20. maijā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2021/887, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu. Nacionālo koordinācijas centru (NCC) uzdevums ir koordinēt kiberdrošības kompetenču kopienas ES dalībvalstīs, sniegt tehnisko palīdzību ES finansējuma investēšanā, sekmēt pētniecības un attīstības aktivitātes kiberdrošības jomā u.c. aktivitātes.  

Projekts “Nacionālais koordinācijas centrs - Latvija” (NCC-LV) 

Ieviešanas periods: 2023. gada 1. septembris – 2025. gada 31. augusts (24 mēneši) 

Projekts tiek līdzfinansēts no ES programmas “Digitālā Eiropa” līdzekļiem (līguma Nr. 101127985). 

Latvijā NCC funkcijas īsteno Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Vairāk par Latvijas NCC šeit

NCC-LV projekts ir pirmais Latvijas NCC īstenotais projekts. 

Paredzētās aktivitātes: 

  1. vietējās kiberdrošības kompetenču kopienas attīstīšana un pārrobežu kontaktu veidošana; 

  1. kiberdrošības zināšanu, prasmju un kompetenču un kibernoturības uzlabošana sabiedrībā kopumā un specifiskās mērķauditorijās; 

  1. atbalsts kiberdrošības pētniecības un rīcībpolitikas uzlabošanas aktivitātēm; 

  1. atbalsts mazajiem un vidējiem saimnieciskās darbības veicējiem – kiberdrošības transformācijas grantu programma pētniecības, tehnoloģisko risinājumu ieviešanas un kapacitātes stiprināšanas projektiem. 

NCC-LV projekta konsorcija dalībnieki: 

  • Aizsardzības ministrija (koordinators): www.mod.gov.lv  

  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (partneris): www.cfla.gov.lv  

  • Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts – Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV (AM saistītā iestāde-partneris): www.cert.lv  

Finansējums: 

Projekta kopējais finansējums: 

4 280 000 eiro 

ES līdzfinansējums: 

2 000 000 eiro 

Valsts līdzfinansējums: 

1 140 000 eiro 

Trešo pušu līdzfinansējums: 

1 140 000 eiro 

Grantu programmas apmērs: 2 000 000 eiro 

Kontakti: 

Aizsardzības ministrijā: 

Matīss Veigurs, IT projektu vadītājs 

E-pasts: Matiss.Veigurs@mod.gov.lv, tālr. +371 67335421

 

Par grantu projektu atlases jautājumiem

Madara Austriņa

Vides un digitalizācijas projektu atlases nodaļas vadītāja
madara.austrina [at] cfla.gov.lv

Par grantu projektu īstenošanas jautājumiem: