Kontakti

Darbinieki

Līvija Rumbeniece

Pētniecības projektu nodaļas vadītāja
livija.rumbeniece [at] cfla.gov.lv

Indra Čodere

Nodaļas vadītāja vietniece
indra.codere [at] cfla.gov.lv

Ilona Virbule

Vadošā eksperte
ilona.virbule [at] cfla.gov.lv

Inese Jēkabsone

Vecākā eksperte
inese.jekabsone [at] cfla.gov.lv

Inta Štāle

Vecākā eksperte
inta.stale [at] cfla.gov.lv

Sintija Kačanovska

Vecākā eksperte
sintija.kacanovska [at] cfla.gov.lv

Inga Kokoreviča

Vecākā eksperte
inga.kokorevica [at] cfla.gov.lv

Vineta Muižniece

Vecākā projektu vadītāja
vineta.muizniece [at] cfla.gov.lv

Ilze Zotova

Vecākā eksperte
ilze.zotova [at] cfla.gov.lv

Ivars Greitāns

Projektu vadītājs
ivars.greitans [at] cfla.gov.lv

Elīna Līce

Vecākā eksperte
elina.lice [at] cfla.gov.lv

Anete Rateniece

Vecākā projektu vadītāja
anete.ratniece [at] cfla.gov.lv

Anete Šēnberga

Vecākā projektu vadītāja
anete.senberga [at] cfla.gov.lv

Lelde Pluce

Projektu vadītāja
lelde.pluce [at] cfla.gov.lv

Dzintra Andersone

Projektu vadītāja
dzintra.andersone [at] cfla.gov.lv

Maija Birkena-Dzelzkalēja

Vecākā projektu vadītāja
maija.birkena-dzelzkaleja [at] cfla.gov.lv

Ilze Birkena

Projektu vadītāja
ilze.birkena [at] cfla.gov.lv

Dace Bobrovska

Projektu vadītāja
dace.bobrovska [at] cfla.gov.lv

Līva Ozola

Vadošā eksperte
liva.ozola [at] cfla.gov.lv

Linda Pudule

Projektu vadītāja
linda.pudule [at] cfla.gov.lv

Kristiāna Latkovska

Projektu vadītāja
kristiana.latkovska [at] cfla.gov.lov