Darbinieki

Līvija Rumbeniece

Pētniecības projektu nodaļas vadītāja
livija.rumbeniece [at] cfla.gov.lv

Indra Čodere

Nodaļas vadītāja vietniece
indra.codere [at] cfla.gov.lv

Ilona Virbule

Vadošā eksperte
ilona.virbule [at] cfla.gov.lv

Inese Jēkabsone

Vecākā eksperte
inese.jekabsone [at] cfla.gov.lv

Inta Štāle

Vecākā eksperte
inta.stale [at] cfla.gov.lv

Līva Stūrīte

Vecākā eksperte
liva.sturite [at] cfla.gov.lv

Sintija Kačanovska

Vecākā projektu vadītāja
sintija.kacanovska [at] cfla.gov.lv

Evita Romanovska

Projektu vadītāja
evita.romanovska [at] cfla.gov.lv

Aelita Vanaga

Projektu vadītāja
aelita.vanaga [at] cfla.gov.lv

Vineta Muižniece

Projektu vadītāja
vineta.muizniece [at] cfla.gov.lv

Inga Kokoreviča

Projektu vadītāja
inga.kokorevica [at] cfla.gov.lv

Ilze Zotova

Projektu vadītāja
ilze.zotova [at] cfla.gov.lv

Ivars Greitāns

Projektu vadītājs
ivars.greitans [at] cfla.gov.lv

Elīna Līce

Projektu vadītāja
elina.lice [at] cfla.gov.lv

Anete Rateniece

Projektu vadītāja
anete.ratniece [at] cfla.gov.lv

Anete Šēnberga

Projektu vadītāja
anete.senberga [at] cfla.gov.lv

Lelde Siliņa

Projektu vadītāja
lelde.silina [at] cfla.gov.lv

Dzintra Andersone

Projektu vadītāja
dzintra.andersone [at] cfla.gov.lv