7.1.1. Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam
7.1.2.1. EURES tīkla darbības nodrošināšana
7.1.2.2. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana
7.2.1.1. Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai
7.2.1.2. Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros
7.3.1. Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos
7.3.2. Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību