Darbinieki

Liāna Teilāne

Satiksmes infrastruktūras projektu nodaļas vadītāja
liana.teilane [at] cfla.gov.lv

Olga Čehoviča

Nodaļas vadītāja vietniece
olga.cehovica [at] cfla.gov.lv

Signe Keserovska

Vecākā eksperte
signe.keserovska [at] cfla.gov.lv

Vaclavs Stankevičs

Vecākais eksperts
vaclavs.stankevics [at] cfla.gov.lv

Liene Dreiska

Projektu vadītāja
liene.dreiska [at] cfla.gov.lv

Aija Gabrāne

Projektu vadītāja
aija.gabrane [at] cfla.gov.lv

Evija Sudmale

Projektu vadītāja
evija.sudmale [at] cfla.gov.lv