Nav CFLA izsludinātu grantu konkursu attīstības sadarbības ietvaros.

 

 

2023. gads 

Granta saņēmējs (fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un juridiskā adrese)

 

Projekta nosaukums

Piešķirtā Granta apjoms

Projekta īstenošanas vieta un laiks

Projekta ietvaros veicamo aktivitāšu kopsavilkums

Projekta ietvaros sasniegto rezultātu kopsavilkums

n/d n/d n/d n/d n/d n/d