Eiropas Savienības Solidaritātes fonds (ESSF) izveidots, lai reaģētu lielu dabas katastrofu gadījumā un izrādītu solidaritāti katastrofās cietušajiem Eiropas reģioniem. Fondu izveidoja pēc plašiem plūdiem, ko Viduseiropas valstis piedzīvoja 2002. gada vasarā. Kopš fonda izveidošanas tā līdzekļi izmantoti, lai novērstu 100 dažādu dabas katastrofu sekas, tostarp tādas, ko izraisījuši plūdi, mežu ugunsgrēki, zemestrīces, vētras un sausums. Līdz šim palīdzība sniegta 28 Eiropas valstīm, un tās kopējais apjoms ir vairāk nekā 7 miljardi eiro. 

Reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu, no 2020. gada 1. aprīļa ir paplašināta ESSF darbības joma, iekļaujot tajā arī liela mēroga sabiedrības veselības ārkārtas situācijas.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra sēdes protokollēmumu “Informatīvais ziņojums “Par finansiālo palīdzību Latvijai no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda Covid-19 seku mazināšanai”” Latvijas valstij piešķirtā finansiālā palīdzība no ESSF Covid-19 seku mazināšanai ir 1 177 677 eiro.

Finansējums tiek piešķirts Veselības ministrijai medicīnas tehnoloģiju un aprīkojuma iegādei ārstniecības iestādēm COVID-19 seku mazināšanai un Nacionālā veselības dienesta izdevumiem par vienotā digitālā epidemioloģiskās drošības rīka izstrādi.

ESSF piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību un kontroli veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.