Anita Krūmiņa

Anita Krūmiņa

Direktore
anita.krumina [at] cfla.gov.lv

Darba pieredze

 • 2011.g. aug. - šobrīd Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktore, Finanšu ministrija
 • 2011.g. jūn. - 2011.g. aug. Direktora vietniece stratēģiskajos un finanšu jautājumos, Programmu vadības un uzraudzības departamenta direktore, Valsts aģentūra Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Finanšu ministrija
 • 2007.g. jūn. - 2011.g. jūn. Direktora vietniece programmu vadības jautājumos, Programmu vadības un uzraudzības departamenta direktore, Valsts aģentūra Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Finanšu ministrija
 • 2005.g. okt. - 2007.g. jūn. Programmu vadības un uzraudzības departamenta direktore, Valsts aģentūra Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Finanšu ministrija
 • 2003.g. okt. - 2005.g. okt. Projektu vadības un iepirkumu departamenta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu ieviešanas daļas vadītāja, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Finanšu ministrija
 • 2003.g. janv. - 2003.g. okt. Projektu vadības un iepirkumu departamenta Ne-investīciju daļas vadītāja, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Finanšu ministrija
 • 2002.g. janv. - 2003.g. janv. Projektu vadītāja Phare pārrobežu sadarbības projektiem, Centrālā finanšu un kontraktu vienība, Finanšu ministrija
 • 2001.g. janv. - 2002.g. janv. Speciāliste – projektu koordinatore, Rīgas reģiona attīstības padome
 • 1999.g. janv. - 2000.g. dec. Phare/Interreg IIC pārrobežu sadarbības projekta koordinatora asistente, Rīgas rajona padome

Papildu profesionālā pieredze

 • kopš 2014.g. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas locekle
 • 2015., 2016.g. Īstermiņa lektore ES fondu vadības jautājumos apmācību semināros, Eiropas Nodokļu, ekonomikas un tieslietu akadēmija, Berlīne, Vācija
 • 2011.g.-2016.g. Īstermiņa eksperte vadības kontroles sistēmas jautājumos Eiropas Komisijas līdzfinansētos projektos atbalstam Reģionālās Konkurētspējas Darbības Programmas vadības sistēmas ieviešanai Horvātijas valsts administrācijā, Ekonomikas, nodarbinātības un uzņēmējdarbības ministrija, Reģionālās attīstības un Eiropas Savienības fondu ministrija, Zagreba, Horvātija
 • 2009.-2015.g. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas locekle
 • 2004.-2009.g. 2004.-2006.gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda Vadības komitejas locekle

Izglītība

 • 1998-2001 Starptautisko attiecību (ekonomikas) maģistra studiju programma, Latvijas Universitāte, Starptautisko attiecību institūts; iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā
 • 1994-1998 Tiesību zinātņu bakalaura studiju programma, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte; iegūts bakalaura grāds ekonomikā

Profesionālās apmācības, semināri

 • 2016., 2014., 2013., 2012., 2009.g.marts Ikgadējie ES fondu simpoziji, Eiropas Nodokļu, ekonomikas un tieslietu akadēmija, Berlīne, Vācija
 • 2015.g.okt. Mācību seminārs “Financial Instruments in the Programming Period 2014-2020”, Valsts kanceleja, Rīga, Latvija
 • 2015.g.okt. Mācību seminārs “Performance Audits: The Approach to Sound Financial Management – the Practice of the European Court of Auditors Explained”, Valsts kanceleja, Rīga, Latvija
 • 2014.g.okt. Stratēģisks seminārs par ES fondu risku vadību 2014.-2020.g. plānošanas periodā, KPMG, Rīga, Latvija
 • 2014.g.jūn. Mācību seminārs “The Opportunities of Simplification within the Structural Funds”, Valsts kanceleja, Rīga, Latvija
 • 2013.g.janv., nov. Mācību programmas “”Pilnveidotā valsts pārvaldē nodarbināto novērtēšanas sistēma: mērķu un sasniedzamo rezultātu definēšana NEVIS” un “Darba izpildes novērtēšana un attīstības pārrunas”
 • 2010.g. dec. Mācību seminārs "Double Financing: Making better Prevention, Detection and Correction", Eiropas apmācību centrs Parīzē, Brisele, Beļģija
 • 2010.g. jūl. "Valsts atbalsta kontroles sistēma ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ietvaros", Rīga, Latvija
 • 2010.g. jūl. Darba seminārs "Analysis of CFCA checklists for EU structural funds administration processes", Valsts Kanceleja sadarbībā ar Eiropas Apmācību centru Parīzē, Rīga, Latvija
 • 2010.g. feb. Apmācību seminārs "Applying the Structural Funds Regulations", 2007-2013, Valsts Kanceleja sadarbībā ar Eiropas Valsts administrācijas institūtu, Rīga, Latvija
 • 2008.g. nov. Seminārs "Financial Control 2007-2013 the New Requirements and how to meet them", Eiropas Nodokļu, Ekonomikas un tieslietu akadēmija, Berlīne, Vācija
 • 2008.g. jūn. Seminārs "Financial Management of the EU Structural Funds", Eiropas Valsts administrācijas institūts, Māstrihta, Nīderlande
 • 2007.g. apr. Seminārs "Making Private-Public Partnership Work – A Practical Guide", Eiropas Valsts administrācijas institūts, Māstrihta, Nīderlande
 • 2006.g. jūn. Apmācību seminārs "Structural Funds and Regional Development: how to get in Practice a better Management?" Eiropas Apmācību centrs Parīzē, Francija
 • 2004.g. marts Apmācību seminārs "The Management of Structural and Cohesion Funds – lessons for Accession and Candidate countries from Ireland's experience", Lēvenes institūts Īrijai Eiropā, Beļģija
 • 2004.g. marts Prakstiskā darba apmācības Phare projekta "Administration and Management of the Phare Economic and Social Cohesion (ESC) Programme – Further Development of the ESC Management Systems and Transition to the European Regional Development Fund Management Practices (EuropeAid/116198/D/SV/LV)" ietvaros, iekļaujot apmācību vizīti Eiropas Struktūrfondu un Kohēzijas fonda administrējošajās iestādēs (ICEP, SFE, PRIME, ADI, Ekonomikas ministrija) Lisabonā, Portugālē
 • 2004.g. Apmācības Phare projekta Technical Assistance for Gap Closing in Comprehensive Training on Legislative Documentation (Phase 2 of EDIS Roadmap) for the Central finance and Contracting Unit/Implementing Agency for Economic and Social Cohesion Programmes in Latvia ietvaros

Valodu zināšanas

 • Latviešu,
 • angļu,
 • krievu,
 • vācu