Kāpēc izmantot sistēmu?

Sistēmas priekšrocības un ieguvumi:

 • iespējams sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus Jums izdevīgā vietā un laikā;
 • izmantošana ir bezmaksas – Jūs ietaupīsiet ceļa un pasta izdevumus;
 • laika ekonomija – sistēmā esošās datu ievades formas nodrošinās to, ka dokumenti tiks sagatavoti atbilstoši CFLA prasībām un iestrādātās pārbaudes samazinās neuzmanības kļūdu skaitu;
 • papildu informācija – sistēmas e-vides lietotāju rokasgrāmata un informācija pie ievades laukiem atvieglos dokumentu aizpildīšanu un iesniegšanu;
 • datu drošība – piekļuvi dokumentiem aizsargā personīgā parole. Datu nosūtīšana starp lietotāja datoru un sistēmu notiek šifrētā veidā, izmantojot SSL (digitāls drošības sertifikāts) datu pārraides protokolu, kas nodrošina Jūsu iesniegto datu aizsardzību un drošību.

Kas var kļūt par KPVIS e-vides lietotāju?

Par KPVIS e-vides lietotāju var kļūt juridiska persona (iestāde, organizācija vai uzņēmums), kas vēlas iesniegt ES fondu vai Atveseļošanas fonda projekta iesniegumu kādā no izsludinātajām atlasēm, un kuras vārdā atbildīgā amatpersona noslēdz līgumu par KPVIS izmantošanu.

Līguma noslēgšana

Lai kļūtu par KPVIS e-vides lietotāju, ir nepieciešams noslēgt līgumu par KPVIS e-vides izmantošanu. Līgumu par KPVIS e-vides izmantošanu jāiesniedz elektroniski (parakstītu ar e-parakstu).

Līguma noslēgšana par KPVIS e-vides izmantošanu ELEKTRONISKI:

evide

Līgums par KPVIS e-vides izmantošanu nodrošina klientam (juridiskās personas atbildīgajai amatpersonai) iespēju sistēmā izveidot vairāk kā vienu lietotāja kontu, nosakot, kādu informāciju redzēs un kādas darbības sistēmā varēs veikt pārējie izveidotie lietotāji.

 

KĀ aizpildīt formas?

Līgums

Obligāti norāda:

 • juridiskās personas vai iestādes nosaukums, NMR numurs (līguma 1.lpp)
 • juridiskās personas vai iestādes atbildīgās personas vārds uzvārds, amats (līguma 1.lpp)
 • jūsu kontaktinformācija: tālruņa numurs un e-pasts (līguma 3.lpp)
 • pušu rekvizīti Klienta vārdā (3.lpp)

Veidlapa

Katrai apakšsistēmai ir izveidota atsevišķa izklājlapa, kur viena izklājlapa būs ar apakšsistēmas nosaukumu, bet otra – instrukcija konkrētās apakšsistēmas veidlapas aizpildīšanai.

 • 1.izklājlapā ar apakšsistēmas nosaukumu “14/20 Veidlapa”/ “Atveseļošanas fonda veidlapa”, “21/27 Veidlapa” aizpilda nepieciešamās kolonnas
 • 2.izklājlapā ar nosaukumu “14/20 Instrukcija”/ “AF Instrukcija”/ “21-27 Instrukcija” ir detalizēts apraksts un paraugs, kā aizpildīt katru kolonu

Kā pieteikt lietotāju kontus citiem lietotājiem?

Lai pieteiktu lietotāju kontus citiem lietotājiem, klientam (juridiskās personas atbildīgajai amatpersonai) ir nepieciešams iesniegt CFLA aizpildītu līguma par KPVIS e-vides izmantošanu 1. pielikumā esošo “Lietotāja tiesību veidlapu”, kur jānorāda informācija par visiem lietotājiem un tiem piešķiramajām tiesībām KPVIS e-vidē. Lietotāju tiesību veidlapā informācija par lietotājiem ir jānorāda kumulatīvi, tas ir, uzkrājoši par visiem lietotājiem. Aizpildītu veidlapu var iesniegt kopā ar līgumu vai atsevišķi tāpat, kā līgumu par KPVIS e-vides izmantošanu.

Ar “Lietotāja tiesību veidlapu” klients (juridiskās personas atbildīgā amatpersona) nosaka, kādas tiesības ir piešķiramas citiem lietotājiem:

 • skatīšanās tiesības (S)
 • labošanas tiesības (L)
 • apstiprināšanas un iesniegšanas tiesības (A).

CFLA piecu darba dienu laikā no veidlapas saņemšanas brīža reģistrēs lietotāju un uz veidlapā norādīto e-pasta adresi lietotājam nosūtīs paziņojumu, ka lietotājs ir piereģistrēts un var pieslēgties ar latvija.lv piekļuves rekvizītiem, kā arī piekļuves adresi. Paziņojumu saņem tikai tādā gadījumā, ja persona nav iepriekš reģistrēts lietotājs, vai tā tiesības tiek atjaunotas pēc iepriekšējas anulēšanas.

Kas ir nepieciešams, lai varētu izmantot KPVIS e-vidi?

Lietotājam, kas vēlas izmantot sistēmu, jābūt pieredzei darbā ar Windows, MS Office un kādu no pārlūkprogrammām (Microsoft Edge, Chrome vai Firefox). Sistēmas prasības paredz, ka lietotāja datorā jābūt uzstādītai interneta pārlūkprogrammai. KPVIS ir testēta un sekmīga lietošana tiek nodrošināta ar šādām internet pārlūkprogrammām:

 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome

Darbam ar sistēmu nav nepieciešama specifiska trešo pušu programmatūra, izņemot – lai atvērtu dokumentu pielikumus. Sistēmas funkcionalitāte netiek garantēta lietotājiem, kas lieto citas pārlūkprogrammas. Sistēma nav paredzēta lietošanai mobilajos tālruņos un planšetdatoros.

Pieslēdzies sistēmai šeit!

E-vides atbalsts

vis [at] cfla.gov.lv

Līguma parakstīšana 2021. - 2027. gada plānošanas perioda projektiem tiek veikta KPVIS. 

KPVIS līgumu slēgšana