E-pakalpojumi   

Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.–2020.gadam (KPVIS) e-vide ir sistēma, kas paredzēta Eiropas Savienības (ES) fondu projektu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem, lai varētu ērtāk un ātrāk iesniegt ES fondu projekta iesniegumus un īstenošanas dokumentāciju Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā.

E-vide 2014. - 2020. gada plānošanas periodā – instrukcija, kā kļūt par lietotāju, u.c.

Klientu apkalpošana un konsultācijas

Aģentūras pakalpojumus, konsultācijas un papildu informāciju klientiem nodrošina Klientu apkalpošanas centrs un aģentūras reģionālās nodaļas darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 (pirmssvētku dienās līdz plkst.16.00). 

Sniegtie pakalpojumi

  • konsultācijas un atbildes uz jautājumiem par ES fondu līdzfinansējuma saņemšanas iespējām;
  • iespēja iesniegt un saņemt dokumentus u.c.;
  • atbalsts, palīdzība un konsultācijas projektu e-vides izmantošanā

Klientu apkalpošanas centra informācija
E-vides atbalsta informācija

Konsultācijas par ES fondu un citu finanšu instrumentu finansējuma atbalsta iespējamību un saņemšanas iespējām

Interesentiem tiek sniegtas konsultācijas par ES fondu, kā arī citu finanšu instrumentu projektu ieviešanas nosacījumiem – finansējuma saņemšanas iespējām un finansējuma piešķiršanas līgumu izpildes nosacījumiem. Plašāk par pakalpojumu

Informācija un konsultāciju sniegšana publiskās un privātās partnerības jautājumos

CFLA sniedz informāciju un konsultācijas potenciālajiem publiskajiem un privātajiem partneriem, kā arī jebkuram interesentam publiskās un privātās partnerības jautājumos. Plašāk par pakalpojumu