Šis ir informatīvs materiāls Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda potenciālajiem un esošajiem finansējuma saņēmējiem, kurā apkopota informācija par iesniedzamajiem dokumentiem (2014. - 2020. gada plānošanas perioda projektu iesniedzamo dokumentu veidlapas sadalījumā pa specifiskā atbalsta mērķiem ir pieejamas sadaļā "Projektu īstenošana"), to iesniegšanas termiņiem un galvenajiem nosacījumiem, un svarīgākajiem procesiem visos projekta ieviešanas posmos.

Atlase

Projekta īstenošana

Projekta uzsākšana

Projekta īstenošanas laikā

Noslēdzot projektu

Projektu ilgtspēja

Pēcuzraudzības periods

Ja kādā no projekta ieviešanas posmiem rodas jautājumi vai neskaidrības, aicinām sazināties ar savu projekta vadītāju CFLA