Finansējuma saņēmējs Aģentūras noteiktajā laikā pēc līguma parakstīšanas iesniedz tajā informāciju par personām, kuras ir tiesīgas apstiprināt maksājuma pieprasījumus un parakstīt visus ar projektu saistītos dokumentus, parakstu paraugus.

! Informācija jāiesniedz brīvā formā, un izmaiņu gadījumā jānodrošina aktuālās informācijas iesniegšana.

Ja amatpersonas paraksta tiesības apliecina individuālie tiesību akti, piemēram:

  • augstākstāvošas iestādes vai amatpersonas, kurai pašai ir attiecīgās paraksta tiesības, izdots rīkojums vai pilnvara;
  • personas, kurai ir paraksta tiesības, izdota pilnvara;
  • prokūra;
  • sabiedrības (uzņēmuma) statūti,

iespējams, ka amatpersonas paraksta paraugs šajos dokumentos jau ir iekļauts. Tādā gadījumā amatpersonas paraksta paraugu iespējams iesniegt kā atbilstošā dokumenta apliecinātu kopiju. Ja atbilstošajā dokumentā amatpersonas paraksta paraugs nav iekļauts, nepieciešams iesniegt skaidrojošu dokumentu uz uzņēmuma veidlapas, kur brīvā formā tiek norādīts, uz kāda dokumenta pamata amatpersonai ir paraksta tiesības, un tiek norādīti 1-3 parakstu paraugi. Dokumenta pielikumā pievieno pilnvarojuma dokumentu (attiecināms (a)-(c) piemēriem).

Aģentūra šo informāciju izmanto atmaksu veikšanai un ar to saistīto pārbaužu nodrošināšanai.