2014.- 2020.gada plānošanas periodā no Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda (ES fondi) līdzfinansētie projekti nozaru griezumā. Iekļauj informāciju par projektu mērķiem, nosaukumiem, finansējuma saņēmējiem, īstenošanas periodu, finansējuma apjomu, īstenošanas vietām. CSV fails satur lielāku informācijas apjomu par projektiem. Dati tiek atjaunoti reizi diennaktī.