Centrālā finanšu un līgumu aģentūra nodrošina pieeju aktuālajiem datiem par valstī īstenotajiem ES fondu projektiem.

2014.- 2020.gada plānošanas periodā no Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda (ES fondi) līdzfinansētie projekti nozaru griezumā. Iekļauj informāciju par:

  • projektu mērķiem,
  • nosaukumiem,
  • finansējuma saņēmējiem,
  • īstenošanas periodu,
  • finansējuma apjomu,
  • īstenošanas vietām.

CSV datne satur plašāku informācijas apjomu par projektiem.

Dati tiek atjaunoti reizi diennaktī.