Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir uz klientu orientēta tiešās valsts pārvaldes iestāde, kura nodrošina normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem atbilstošu Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu un programmu ieviešanas uzraudzību un izdevumu atbilstības kontroli.

Viens no aģentūras stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem ir projektu ieviešanas jomā un normatīvajās prasībās izglītots, godprātīgs un ar aģentūras pakalpojumiem apmierināts klients (potenciālie un esošie ES fondu un citu finanšu instrumentu finansējuma saņēmēji).

Aģentūra sadarbībā ar klientiem nosaka šādus pamatprincipus:

 • profesionalitāte – darbinieki ir kompetenti, atbildīgi, objektīvi, rūpīgi un precīzi, spējīgi piedāvāt klientam piemērotāko risinājumu, ievērojot konfidencialitāti un normatīvos aktus;
 • reputācija – klients ir pārliecināts par aģentūras godīgumu;
 • augsta apkalpošanas kvalitāte – aģentūra nodrošina klientam nevainojamu apkalpošanu;
 • pieejamība – aģentūra nodrošina funkcionāli ērtu pieeju pakalpojumiem dažādos komunikāciju kanālos;
 • uzticamība – aģentūra nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus noteiktajā laikā;
 • pozitīva attieksme – klients vienmēr ir laipni gaidīts un teicami apkalpots, aģentūras darbinieki ir pieklājīgi, komunikabli, atvērti un virzīti uz sadarbību, labvēlīgi noskaņoti un korekti.

Aģentūras darbinieks:

 • ir ar pozitīvu attieksmi pret klientu un darbu, kuru dara;
 • attiecībās ar klientu nepieļauj vienaldzību un paviršību;
 • apzinās, ka saskarsmē ar klientu viņš pārstāv aģentūru;
 • ievēro lietišķu ģērbšanās stilu;
 • atzīst savas kļūdas, atvainojas un rīkojas, lai novērstu radītās sekas.

Aģentūras darbinieks klientu apkalpošanas pamatprincipus ievēro attieksmē pret ārējiem, iekšējiem klientiem un sadarbības partneriem.

Apkalpojot klientus klātienē, mēs apņemamies nodrošināt:

 • ērtas un tīras telpas, kas pieejamas arī personām ar īpašām vajadzībām;
 • skaidru un saprotamu informatīvo norāžu esamību;
 • ērtu un saprotamu klientu plūsmas regulēšanu;
 • korporatīvam stilam atbilstošu lietišķu personāla izskatu.

Apkalpojot klientus pa tālruni, mēs apņemamies nodrošināt:

 • atbildēt uz tālruņa zvaniem, ja tas nav iespējams nekavējoties, atzvanīt;
 • uzsākot sarunu darbinieks identificē sevi (nosauc iestādi un vārdu);
 • sniegt atbildi uz jautājumu, ja nav iespējams sniegt atbildi uzreiz - viena kontakta laikā, veikt atzvanu vai citādi nodrošināt atbildes sniegšanu klientam ērtā veidā.

Apkalpojot klientus, izmantojot e-pastu, mēs apņemamies nodrošināt:

 • nosūtīt apliecinājumu, ka klienta e-pasta vēstule ir saņemta, ja atbilde klientam netiks sniegta e-pasta saņemšanas dienā;
 • sniegt atbildi uz e-pasta vēstuli divu darba dienu laikā, vai, ja tas objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams, paskaidrot klientam iemeslus;
 • atbildes e-pasta vēstule satur korporatīvam stilam atbilstošu noformējumu tai skaitā iestādi un darbinieka identificējošu informāciju (iestādes nosaukums, darbinieka vārds, uzvārds un kontaktinformācija).

Klientu atsauksmes

Ja klients vēlas iesniegt atsauksmi par klientu apkalpošanu, aicinām:

 • informēt mūs klātienē, rakstveidā, telefoniski, sūtot e-pasta vēstuli uz mūsu e-pasta adresi pasts@cfla.gov.lv vai info@cfla.gov.lv;
 • sniegt informāciju par mūsu servisu, ieteikt jaunus vai labākus standartus, vai sniegt atsauksmi par jebkuru jautājumu par klientu apkalpošanas procesu.

Ja klients nav apmierināts ar klientu apkalpošanu:

 • klientam ir tiesības informēt aģentūru un izteikt savu viedokli klātienē, pa tālruni vai rakstveidā;
 • par neatbilstošu servisu un klientu apkalpošanu, rakstot uz e-pasta adresi pasts@cfla.gov.lv, info@cfla.gov.lv vai arī zvanot Klientu apkalpošanas centram;
 • informēt Klientu apkalpošanas centru, ja darbinieks nevar atrisināt klienta problēmu.

Savstarpēja klienta un aģentūras sadarbošanās 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu klientu apkalpošanu, lūdzam klientus:

 • būt atvērtiem, godīgiem un sadarboties ar aģentūras darbiniekiem;
 • izturēties pret mūsu personālu ar pieklājību un cieņu;
 • informēt, ja klients ir ar īpašām vajadzībām un nepieciešama papildu palīdzība.