Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Atvērts
  25.05.2021.
  Struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) 2014.-2020.gada plānošanas perioda 10.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem” atlases otrās…
  Statuss:
  Atvērts
  25.05.2021.
  ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 10.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot e-kohēziju” atlases…
  Statuss:
  Noslēdzies
  25.05.2021.
  Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 10.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem” atlases pirmā kārtas ietvaros…
  Statuss:
  Atvērts
  25.05.2021.
  ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 11.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli” atlases otrās kārtas ietvaros Eiropas Reģionālās attīstītības fonda…
  Statuss:
  Noslēdzies
  25.05.2021.
  Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 11.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli” atlases pirmā kārtas ietvaros…
  Statuss:
  Atvērts
  25.05.2021.
  ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 12.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, un atbalstīt e-kohēziju” atlases otrās kārtas ietvaros Kohēzijas fonda projekts Nr…
  Statuss:
  Noslēdzies
  25.05.2021.
  Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 12.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, un atbalstīt e-kohēziju” atlases pirmā…