Statuss:
Atvērts
eraf_head

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 11.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli” atlases otrās kārtas ietvaros Eiropas Reģionālās attīstītības fonda projekts Nr. 11.1.1.0/18/TP/009 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā 2.kārta”.

Projekta mērķis: atbalstīt un pilnveidot ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību CFLA kā ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda sadarbības iestādē.

Projektā tiks īstenotas šādas projekta darbības: nodrošināta ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu vadība un uzraudzība, ES fondu projektu iesniegumu atlases nodrošināšana, projekta īstenošanas personāla kompetences paaugstināšana.

Projekta ietvaros ir paredzēts sasniegt tādus rezultātus, kas ļaus nodrošināt CFLA kā ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā sadarbības iestādei noteikto funkciju īstenošanu atbilstoši ES fondu plānošanā noteiktajiem principiem un specifisko atbalsta mērķu īstenošanas mehānismiem, t.sk. projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, ieviešanu un uzraudzību.

Projekta darbību veikšanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 6 161 217.00  euro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 5 237 034.00  euro un nacionālais publiskais finansējums – 924 183.00  euro.

Projektā paredzētās darbības tiks īstenotas no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.