1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 1. kārta
1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 2. kārta
1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 3. kārta
1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 4. kārta
1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 5. kārta
1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts
1.1.1.3. Inovāciju granti studentiem, 1. kārta
1.1.1.3. Inovāciju granti studentiem, 2. kārta
1.1.1.4. P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās, 1. kārta
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās, 2. kārta
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās, 3. kārta
1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, 1. kārta
1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, 2. kārta
1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, 4. kārta
1.2.1.2. Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai
1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā, 1. kārta
1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā, 2. kārta
1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām, 1. kārta
1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām, 2. kārta
1.2.2.2. Inovāciju motivācijas programma
1.2.2.3. Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti