Finanšu ministrija

 • Atbildīga par PPP politikas izstrādi un tās īstenošanas koordinēšanu (kopš 01.06.2009.; iepriekš funkciju nodrošināja Ekonomikas ministrija)
 • Sniedz atzinumu par PPP projekta finanšu un ekonomiskajos aprēķinos minēto nosacījumu paredzamo ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un valsts parādu
 • Finanšu ministrijas 2011. gada apkopojums par plānotajiem un noslēgtajiem PPP līgumiem

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

 • Nodrošina uzraudzības institūcijas funkcijas:
  • publicē saņemtos lēmumus par PPP projekta finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu;
  • sniedz atzinumu par finanšu un ekonomiskajos aprēķinos iekļautajiem pieņēmumiem, risku sadali starp publisko partneri un privāto partneri un paredzamo līgumcenu;
  • sniedz atzinumu par koncesijas procedūras nolikuma un koncesijas līguma projektu, grozījumiem tajos, kā arī grozījumiem koncesijas līgumā;
  • veic PPP projektu uzraudzību, izvērtējot PPP līguma izpildes pārskatus un sniedzot atzinumu par tiem;
  • sniedz Ministru kabinetam pārskatu par noslēgto PPP līgumu izpildi.
 • Nodrošina PPP kompetences centra funkciju (iepriekš līdz 01.06.2009. - LIAA)

Ekonomikas ministrija

 • Ja nepieciešams, tiek piesaistīta Finanšu ministrijas atzinuma par PPP projekta finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanā, sniedzot vērtējumu par PPP projekta finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem atbilstoši Eiropas Savienības Statistikas biroja izstrādātajiem nosacījumiem par PPP statistisko uzskaiti

Iepirkumu uzraudzības birojs

 • Veic PPP procedūru uzraudzību, kā arī izskata iesniegumus par PPP procedūru pārkāpumiem

Uzņēmumu reģistrs


Atbilstoši savai kompetencei PPP uzraudzību veic arī Valsts kontrole un citas kompetentās institūcijas