Darbinieki

Rita Riherte-Plankova

Sertificēšanas, finanšu administrēšanas un plānošanas nodaļas vadītāja
rita.riherte-plankova [at] cfla.gov.lv

Inita Zahareviča

Nodaļas vadītāja vietniece
inita.zaharevica [at] cfla.gov.lv

Liene Pētersone

Vecākā eksperte
liene.petersone [at] cfla.gov.lv

Lita Sabule

Vecākā eksperte
lita.sabule [at] cfla.gov.lv

Juliana Liņģīte

Finanšu speciāliste
juliana.lingite [at] cfla.gov.lv

Tatjana Kronberga

Finanšu speciāliste
tatjana.kronberga [at] cfla.gov.lv

Inga Vacika-Bumbiere

Finanšu speciāliste
inga.vacika-bumbiere [at] cfla.gov.lv