Darbinieki

Kristaps Auders-Balodis

Programmu vadības un metodikas nodaļas vadītājs
kristaps.auders-balodis [at] cfla.gov.lv

Sintija Germa

Nodaļas vadītāja vietniece
sintija.germa [at] cfla.gov.lv

Irina Baha

Vecākā eksperte
irina.baha [at] cfla.gov.lv

Margarita Krišlauka

Vecākā eksperte
margarita.krislauka [at] cfla.gov.lv

Ieva Čepule

Vecākā eksperte
ieva.cepule [at] cfla.gov.lv

Inga Bedrīte

Vecākā eksperte
inga.bedrite [at] cfla.gov.lv

Tatjana Pašāne

Eksperte
tatjana.pasane [at] cfla.gov.lv

Kristīne Priedīte

Vecākā eksperte
kristine.priedite [at] cfla.gov.lv