Darbinieki

Kristaps Auders-Balodis

Programmu vadības un metodikas nodaļas vadītājs
kristaps.auders-balodis [at] cfla.gov.lv

Sintija Germa

Nodaļas vadītāja vietniece
sintija.germa [at] cfla.gov.lv

Irina Baha

Vecākā eksperte
irina.baha [at] cfla.gov.lv

Kristīne Priedīte

Vecākā eksperte
kristine.priedite [at] cfla.gov.lv

Jolanta Pelle

Vecākā eksperte
jolanta.pelle [at] cfla.gov.lv

Līva Vīksne

Vecākā eksperte
liva.viksne [at] cfla.gov.lv

Margarita Krišlauka

Vecākā eksperte
margarita.krislauka [at] cfla.gov.lv

Tatjana Pašāne

Eksperte
tatjana.pasane [at] cfla.gov.lv