2.1.1. Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās
2.1.2. Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē
2.2.1.1. Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība
2.2.1.2. Kultūras mantojuma digitalizācija