2.1.1. Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās
2.2.1.1. Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība
2.2.1.2. Kultūras mantojuma digitalizācija