6.1.1. Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti
6.1.2. Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"
6.1.2. Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga", 2. kārta
6.1.3.1. Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība
6.1.3.2. Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņkalna apkaimē
6.1.4.1. Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā
6.1.4.2. Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā
6.1.5. Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana
6.1.6. Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide
6.2.1.1. Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti
6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve
6.3.1. Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti