6.1.1. Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti
6.1.2. Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"
6.1.2. Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga", 2. kārta
6.1.3.1. Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība
6.1.3.2. Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņkalna apkaimē
6.1.4.1. Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā
6.1.4.2. Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā
6.1.4.2. Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā, 2. kārta
6.1.5. Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana
6.1.6. Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide
6.1.7.1.

Ar Rail Baltica projekta saistītās atbalsta infrastruktūras pārbūve

6.1.7.2.

Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā

6.2.1.1. Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti
6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve
6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve (2)
6.3.1. Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti