Anita Krūmiņa

Anita Krūmiņa

Direktore
Mārtiņš Brencis

Mārtiņš Brencis

Direktora vietnieks Eiropas Savienības fondu sistēmas attīstības jautājumos
Gundega Šulca

Gundega Šulca

Direktora vietniece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore
Dace Burkāne

Dace Burkāne

Programmu vadības un uzraudzības departamenta direktore
Foto Anete Jaudzema

Anete Jaudzema

Informācijas sistēmu attīstības departamenta direktore
Irēna Priede

Irēna Priede

Administrācijas vadītāja
Sandra Rieksta

Sandra Rieksta

Cilvēkresursu attīstības projektu departamenta direktore
Gertija Žlabe

Gertija Žlabe

Izglītības un zinātnes attīstības departamenta direktore
Edgars Kalbergs

Edgars Kalbergs

Sociālās infrastruktūras departamenta direktors
Dana Heiberga

Dana Heiberga

Vides investīciju un starptautiskās sadarbības departamenta direktore
Solita Dombrovska

Solita Dombrovska

Infrastruktūras attīstības departamenta direktore
Marina Vorobjova-Vaišļa

Marina Vorobjova-Vaišļa

Uzņēmējdarbības un inovāciju departamenta direktore