Mārtiņš Brencis

Mārtiņš Brencis

Deputy Director for Development of the EU Funds System issues
Gundega Šulca

Gundega Šulca

Deputy Director in programmes and projects eligibility issues, Director of Legal Service and Project Selection Department
Dace Burkāne

Dace Burkāne

Director of Programme management and supervision department
Foto Anete Jaudzema

Anete Jaudzema

Informācijas sistēmu attīstības departamenta direktore
Irēna Priede

Irēna Priede

Head of Administration
Sandra Rieksta

Sandra Rieksta

Director of Human Capital Development Project Department
Gertija Žlabe

Gertija Žlabe

Director of Education and Science Development Department
Edgars Kalbergs

Edgars Kalbergs

Director of Social Infrastructure Department
Dana Heiberga

Dana Heiberga

Vides investīciju un starptautiskās sadarbības departamenta direktore
Solita Dombrovska

Solita Dombrovska

Director of Infrastructure Development Department
Marina Vorobjova-Vaišļa

Marina Vorobjova-Vaišļa

Director of Entrepreneurship and Innovation Department