Statuss:
Atvērts
esf_head

Struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) 2014.-2020.gada plānošanas perioda 10.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem” atlases otrās kārtas ietvaros Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 10.1.2.0/18/TP/010 “Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, 2.kārta”.

Projekta mērķis: nodrošināt Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) kapacitāti, lai īstenotu ES fondu informatīvos un publicitātes pasākumus, tādējādi paaugstinot informētību par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodu.

Projektā tiks īstenotas šādas projekta darbības: nodrošināta sabiedrības informēšana par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodu un īstenoti ES fondu informatīvie un publicitātes pasākumi atbilstoši CFLA kā sadarbības iestādes lomai un uzdevumiem projektu administrēšanas jomā.

Plānoti šādi projekta rezultāti: CFLA interneta vietnē www.cfla.gov.lv ES fondu sadaļā pieejama aktuāla, klientu un citu interesentu vajadzībām atbilstoša informācija par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējuma pieejamību un projektu īstenošanu; nodrošināta informatīvo pasākumu organizēšana potenciālajiem projektu iesniedzējiem, finansējuma saņēmējiem un sadarbības partneriem par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu iesniegumu atlasēm un ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu īstenošanu saistītiem jautājumiem; nodrošināta informatīvo pasākumu video materiālu, informatīvo materiālu, video instrukciju un reprezentatīvo materiālu izveide; nodrošināta ES fondu komunikācijas kampaņa; veikts klientu apmierinātības novērtējums; nodrošināta atlīdzība un darba vietas projektā paredzēto darbību īstenošanas personālam; pieejams mediju monitorings un tiešsaistes ziņas, sekmējot CFLA kapacitātes palielināšanu ES fondu ieviešanā un uzraudzībā, nodrošinot iespēju nepieciešamības gadījumā operatīvi reaģēt uz publicēto informāciju, analizēt CFLA publicitāti un nepieciešamības gadījumā veikt atbilstošas izmaiņas CFLA darbībā, kā arī paaugstinot CFLA darbinieku informētību par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda aktualitātēm.

Projekta darbību veikšanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 750 000.00 euro, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums – 637 500.00 euro un nacionālais publiskais finansējums – 112 500.00 euro.

Projektā paredzētās darbības tiks īstenotas no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.