Ierobežota projektu atlase ir tāda projektu iesniegumu atlase, kurā jau Ministru kabineta noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu ir noteikts ES fondu projektu iesniedzēju loks, kurus uzaicina iesniegt projekta iesniegumu.

Parasti tas ir viens projekta iesniedzējs, piemēram, valsts aģentūra, kas darbojas bezdarba samazināšanas jomā, bet var būt arī vairāki. 

Parasti finansēti tiek visi projekti, kuri atbilst projektu vērtēšanas kritērijiem, jo šajā atlases veidā nav konkurences starp projektiem.