Atklāta projektu atlase ir tāda projektu iesniegumu atlase, kurā starp ES fondu projektu iesniegumu iesniedzējiem notiek vienlīdzīga sacensība par projekta iesnieguma apstiprināšanu un ES fonda finansējuma piešķiršanu.

Atklātas projektu iesniegumu atlases ietvaros projektu iesniegumi tiek apstiprināti prioritārā secībā, ņemot vērā to, kurš projekts ieguvis visvairāk punktus, pamatojoties uz projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem. To, cik daudz projektus apstiprinās, nosaka, balstoties uz Ministru kabineta noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa ieviešanu noteikto finansējuma apjomu, kas pieejams konkrētajai atlases kārtai.