Mācību norises grafiks jāiesniedz gadījumā, ja projekta ietvaros ir paredzēts īstenot apmācības/seminārus. Iesniegšanas pienākums un biežums ir noteikts vienošanās vai līgumā par projekta īstenošanu.

  • Ja apmācības/semināri ir viena no pamata atbalstāmajām darbībām: Finansējuma saņēmējam (turpmāk — FS) līdz attiecīgā mēneša 25. datumam vienošanās vai līgumā par projekta īstenošanu noteiktajā kārtībā jāiesniedz Aģentūrā apmācību/semināru grafiks nākamajam mēnesim, iekļaujot informāciju par plānoto apmācību/semināru norises vietu un laiku. Ja FS noteiktajā termiņa apmācību/semināru grafiku neiesniedz, uzskata, ka attiecīgās darbības netiek plānotas. Informācija par izmaiņām apmācību/semināru norises laikā vai vietā FS jāiesniedz Aģentūrā ne vēlāk kā vienu dienu pirms apmācību/semināru norises.
  • Ja apmācības/semināri projektā nav pamata atbalstāmā darbība: FS vismaz 5 darba dienas pirms apmācības/semināra norises jāiesniedz Aģentūrā informācija par apmācību/semināru norises vietu un laiku