Iesniegšanas termiņš: 06.03.2023. – 06.06.2023.

Vērtēšanas termiņš: 07.06.2023. – 06.09.2023.

Atlases veids: Ierobežota


Projekta atlases dokumentācija: 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2023. gada 28. aprīlī ir veikti grozījumi Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.2. pasākuma “Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana” projektu iesniegumu atlases nolikuma (turpmāk – Atlases nolikums) 3.pielikumā “5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās”  5.1.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana” projekta iesnieguma aizpildīšanas metodika” (turpmāk – 3.pielikums), tehniski precizējot sadaļu “HP darbības”, lai nodrošinātu nepārprotamu informāciju par horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” darbību norādīšanu atbilstoši Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas funkcionalitātes pilnveidojumiem.

Atlases nolikuma 3.pielikumā tehniski precizējumi veikti, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (rediģēšanas jeb track-change režīmā).

Konsultācijas

  • pirmdienās 8.30 - 18.00
  • otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.30 - 17.00
  • piektdienās 8.30 - 16.00

 

Sintija Laugale-Volbaka

Nodaļas vadītāja vietniece
sintija.laugale-volbaka [at] cfla.gov.lv
Projekta nr. Iesniedzējs Nosaukums Apstiprināts
5.1.1.2/1/23/I/001  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana 29.06.2023.