Konsultācijas

  • pirmdienās 8.30 - 18.00
  • otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.30 - 17.00
  • piektdienās 8.30 - 16.00

Guntis Kalniņš

Vecākais eksperts
guntis.kalnins [at] cfla.gov.lv
Datums 30. novembris, 2023
Laiks13.00
Atrašanās vietaMS Teams

Vebinārs par ES fondu projektu atlasi tūrisma produktu attīstības programmā

CFLA sadarbībā ar Ekonomikas ministriju organizē tiešsaistes semināru par ES fondu projektu atlasi 1.2.3.6. Tūrisma produktu…
1236 atlase

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde informē, ka ir veikti tehniski precizējumi 2023. gada 21. novembra Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” 1.2.3.6. pasākuma “Tūrisma produktu attīstības programma” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas nolikuma (turpmāk – Atlases nolikums) 4. pielikumā “Sadarbības tīkla dalībnieka vai sadarbības partnera apliecinājums par dalību projektā”, precizējot sadaļu, kurā tiek atzīmēts dalības statuss projekta īstenošanā. Sadaļā tiek precizēti divu statusu – sadarbības tīkla dalībnieka un sadarbības partnera – apraksti, paplašinot to skaidrojumu.

Ņemot vērā, ka daļa projektu iesniedzēju ir uzsākuši projekta iesniegumu sagatavošanu un paredzējuši pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju iesaisti, tad šie projektu iesniegumi tiks pieņemti ar sākotnējo 4. pielikuma redakciju, tādējādi grozījumi neatstās negatīvu ietekmi uz projektu iesniedzējiem.

Atlases nolikuma 4. pielikumā veikti tehniskie precizējumi, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (rediģēšanas jeb track-change režīmā).