Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 28.03.2023. ir veikti grozījumi Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos” 6.1.1.3. pasākuma “Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku” pirmās kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos.  

Grozījumi ir veikti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2024. gada 12. marta noteikumiem Nr. 171 “Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 17. oktobra noteikumos Nr. 593 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos” 6.1.1.3. pasākuma “Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku” īstenošanas noteikumi””.

Papildus atlases nolikumā un tā pielikumos veikti tehniski precizējumi, pamatojoties uz Komisijas Regulas (ES) 2023/2831 (2023. gada 13. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam spēkā stāšanos.

Grozījumi veikti, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (track-change režīmā).

Konsultācijas

  • pirmdienās 8.30 - 18.00
  • otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.30 - 17.00
  • piektdienās 8.30 - 16.00

Santa Ozola-Tīruma

Nodaļas vadītāja vietniece
santa.ozola-tiruma [at] cfla.gov.lv

Ilze Blumberga

Vadošā eksperte
ilze.blumberga [at] cfla.gov.lv
Datums 24. janvāris, 2024
Laiks10.00–12.30
Atrašanās vietaMS Teams

Vebinārs par ES fondu projektu atlasi uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras informatīvais vebinārs par 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pārejas uz…
6113 projektu atlase
6113 atlases rezultāti