Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2023. gada 29. septembrī ir veikti grozījumi  2.1.3.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” īstenošanas noteikumi” projektu iesniegumu atlases nolikumā un nolikuma 2.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un to piemērošanas metodika”.

Grozījumi veikti saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 12. septembra noteikumiem Nr.527 “Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 353 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi".

Nolikumā un nolikuma 2. pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un to piemērošanas metodika” tehniskie precizējumi veikti, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (rediģēšanas jeb track-change režīmā).

Projekta nr. Iesniedzējs Nosaukums Apstiprināts
2.1.3.2/1/23/I/001 Jēkabpils novada pašvaldība Plūdu risku novēršana Jēkabpilī 21.11.2023.

Konsultācijas

  • pirmdienās 8.30 - 18.00
  • otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.30 - 17.00
  • piektdienās 8.30 - 16.00