Iesniegšanas termiņš: 01.12.2023. – 04.03.2024.

Vērtēšanas termiņš – 05.03.2024. - 04.06.2024.

Atlases veids – Atklāta


Projektu atlases dokumentācija

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz  01.03.2024. konstatētiem tehniskiem traucējumiem e-identitātes apliecināšanai ar eParaksts rīkiem, kā arī traucētai parakstīšanās iespējai ar eParaksts mobile pakalpojumiem, pagarina Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus” 4.3.1.3. pasākuma “Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu līdz 2024. gada 4. martam (ieskaitot).

22.02.2024. ir veikti grozījumi projektu iesniegumu atlases nolikumā: 

  1. Atlases nolikuma 1. pielikumā “Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”, papildinot piemērošanas skaidrojumus kvalitātes kritērijā Nr. 4.3.;
  2. Atlases nolikuma 2. pielikumā "Projekta iesnieguma aizpildīšanas metodika", veicot tehniskus precizējumus un papildinājumus 1.4. sadaļā "Projekta īstenošanas vieta un sadaļā "Darbības".

 

Konsultācijas

  • pirmdienās 8.30 - 18.00
  • otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.30 - 17.00
  • piektdienās 8.30 - 16.00

Ieva Šakena

Vecākā eksperte
ieva.sakena [at] cfla.gov.lv

Jana Putniņa

Vecākā eksperte
jana.putnina [at] cfla.gov.lv
Datums 10. janvāris, 2024
Laiks10.00–12.00
Atrašanās vietaMS Teams

Vebinārs pašvaldībām par projektu atlasi “Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība”

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras informatīvais vebinārs par 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt sociāli atstumto…
4313 atlase
projektu atlases rezultāti LV kartē