Iesniegšanas termiņš: 08.08.2023. – 05.09.2023.

Vērtēšanas termiņš: 06.09.2023. – 15.09.2023.

Atlases veids: Ierobežota

____________________________________________________

Projekta atlases dokumentācija:

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2023. gada 28. augustā ir veikti grozījumi Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 1.2.3.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” 1.2.3.1.pasākuma “Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai” projektu iesniegumu atlases nolikuma (turpmāk – Atlases nolikums) 1.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un to piemērošanas metodika”, tehniski precizējot specifiskā atbilstības kritērija Nr.3.2. piemērošanas skaidrojuma 1.3.3.apakšpunktu, ņemot vērā, ka biznesa inkubācijas atbalsts pēc būtības nevar tikt sniegts fiziskām personām. Papildus veikti tehniski precizējumi atlases nolikuma 2.pielikuma “Projekta iesnieguma aizpildīšanas metodika” sadaļā “Projekta budžeta kopsavilkums”.

Atlases nolikuma pielikumos tehniskie precizējumi veikti, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (rediģēšanas jeb track-change režīmā).

Projekta nr. Iesniedzējs Nosaukums Apstiprināts
1.2.3.1/1/23/I/001  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība 15.09.2023.

Konsultācijas

  • pirmdienās 8.30 - 18.00
  • otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.30 - 17.00
  • piektdienās 8.30 - 16.00

Sintija Laugale-Volbaka

Nodaļas vadītāja vietniece
sintija.laugale-volbaka [at] cfla.gov.lv

Ilze Kvartenoka

Uzņēmējdarbības un inovāciju projektu atlases nodaļas vadītāja
ilze.kvartenoka [at] cfla.gov.lv