Iesniegšanas termiņš: 

 • Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”: 17.10.2023. - 29.02.2024.
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldība: 17.10.2024. - 15.04.2024.

Vērtēšanas termiņš: 

 • Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”: 01.03.2024. - 03.06.2024. (aktualizēts 29.05.2024.)
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldība: 16.04.2024. - 14.07.2024.

Atlases veids: Ierobežota


Projektu atlases dokumentācija:

Metodikas pielikumi: 

Noderīga informācija:

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 24.01.2024. ir veikti grozījumi Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.5. pasākuma “Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to piekļūstamību, attīstot kultūras pakalpojumus”” (turpmāk –pasākums) projektu iesniegumu atlases nolikumā (turpmāk – Nolikums), t.i.:

 1. valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” Lielās ģildes pārbūves 2. posma projektam (2021.-2027. gada plānošanas perioda SAM 5.1.1.) netiek veikta projektu atlase, tādējādi Nolikumā svītrota informācija par Lielās ģildes pārbūves 2. posma projekta atlasi un attiecīgi precizēts atlases finansējums;
 2. Nolikuma 2. pielikumā - projekta veidlapas aizpildīšanas metodikā:
 • dzēsta sadaļā “Obligātie pielikumi” noteiktā prasība, kā rezultātā projekta iesniegumam nav obligāti jāpievieno  Kultūras ministrijas atzinums, kas apstiprina objekta darbības stratēģijas vai publiskās ārtelpas apraksta atbilstību MK noteikumos Nr. 530[1] noteiktajam;
 • dzēsta sadaļā “Apliecinājumi” noteiktā prasība parakstīt apliecinājumu “Apliecinājums par projekta iesnieguma atbilstību MK noteikumu 43.punkta nosacījumiem”;
 • papildināta 7. sadaļa “Valsts atbalsts” ar skaidrojumu par Regulas Nr. 651/2014[2] 53. panta piemērošanas nosacījumiem;
 • veikti tehniskie precizējumi, t.sk. atbilstoši atlases nolikuma grozījumiem.

 


[1] Ministru kabineta 2023. gada 12. septembra noteikumos Nr. 530 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.5. pasākuma “Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to piekļūstamību, attīstot kultūras pakalpojumus” īstenošanas noteikumi”

[2] Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu

Konsultācijas

 • pirmdienās 8.30 - 18.00
 • otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.30 - 17.00
 • piektdienās 8.30 - 16.00

Ilze Blumberga

Vadošā eksperte
ilze.blumberga [at] cfla.gov.lv

Kontaktpersona jautājumos par izmaksu un ieguvumu analīzi:

Laura Ausmane

Vadošā eksperte
laura.ausmane [at] cfla.gov.lv