Iesniegšanas termiņš: 07.11.2023. – 15.04.2024.

Vērtēšanas termiņš: 16.04.2024. - 15.07.2024.

Atlases veids: Atklāta


Projektu atlases dokumentācija 

 

Konsultācijas

  • pirmdienās 8.30 - 18.00
  • otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.30 - 17.00
  • piektdienās 8.30 - 16.00

Viktorija Boboviča

Vadošā eksperte
viktorija.bobovica [at] cfla.gov.lv

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2024. gada 9. aprīlī ir apstiprināti grozījumi Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.6. pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” projektu iesniegumu atlases nolikumā. Atlases nolikumā grozījumi veikti,  lai precizētu vērtēšanas kritēriju atbildības sadalījumu starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk - VARAM) kā atbildīgo iestādi, VARAM kā nozares ministriju  un Aģentūru. Papildus ir veikta projektu iesniegumu atlases nolikuma normatīvā regulējuma pilnveidošana, svītrojot atlases nolikuma 40. punktu 

Projektu iesniegumu atlases nolikumā grozījumi veikti, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (track-change režīmā).

Prezentācijas

  • SAMP 4.3.6.6. mērķi, atbalstāmās darbības, attiecināmās izmaksas, īstenošanas nosacījumi 
  • Iepirkumu jautājumi SAMP 4.3.6.6. projektu īstenošanā  
  • Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana un iesniegšana e-vidē (KPVIS); Vērtēšanas process, tā būtiskākie aspekti

 

Datums 22. novembris, 2023
Laiks9.00–10.30
Atrašanās vietaMS Teams

Tiešsaistes seminārs par projektu atlasi "Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi"

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) informatīvais vebinārs par projektu atlasi ES fondu pasākumā 4.3.6.6. “Bērnu…