Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2024. gada 1. martā  ir veikti tehniski precizējumi un papildinājumi Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos” 6.1.1.8. pasākuma “Pašvaldību un reģionu speciālistu prasmju paaugstināšana klimatneitrālas ekonomikas un sociālekonomisko seku saistībā ar klimata pārmaiņām mazināšanas jautājumos” projektu iesniegumu atlases nolikuma (turpmāk – Atlases nolikums) 1. pielikumā “Projekta iesnieguma aizpildīšanas metodika” (turpmāk – 1.pielikums), precizējot sadaļā “Budžeta kopsavilkums” budžeta izmaksu pozīcijas, to nosaukumus un skaidrojumus.

Atlases nolikuma 1. pielikumā tehniskie precizējumi veikti, nodrošinot veikto precizējumu skaidru un nepārprotamu izsekojamību (rediģēšanas jeb track-change režīmā).

Konsultācijas

  • pirmdienās 8.30 - 18.00
  • otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.30 - 17.00
  • piektdienās 8.30 - 16.00

Vineta Muižniece

Vecākā eksperte
vineta.muizniece [at] cfla.gov.lv