Datums 17. maijs, 2024
Laiks10.00–12.35
Vieta MS Teams
informācija par semināru

10.00 - 10.05

Ievads, vispārīgie jautājumi

Zane Egle

CFLA Vides un digitalizācijas projektu atlases nodaļas vadītāja vietniece  

10.05 - 10.25

SAMP 2.2.2.1. pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas nosacījumi: sasniedzamie mērķi, atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas  

Austra Auziņa

VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadītāja vietniece

10.25 - 10.55

Projekta iesnieguma sagatavošana un ieskats vērtēšanas kārtībā

Zane Egle

CFLA Vides un digitalizācijas projektu atlases nodaļas vadītāja vietniece

10.55-11.05

Projekta ieviešana

Sarmīte Lucāne

Vides infrastruktūras projektu nodaļas vadītāja

11.05 – 11.25

 

GNU vērtēšana

 

Cintija Ripa

CFLA valsts atbalsta nodaļas vadošā eksperte - jurikonsulte

 

11.25-11.45 Izmaksu un ieguvumu analīze Tiks precizēts
11.45 - 12.05 Horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” ievērošana

Inese Vilcāne

LM Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vadošā eksperte horizontālā principa koordinēšanas un ieviešanas uzraudzības jautājumos

12.05-12.35 Jautājumi un atbildes  

*Lūdzam jautājumus par atlasi iesūtīt iepriekš uz e-pasta adresi zane.egle@cfla.gov.lv.

 

 

 

Zane Egle

Nodaļas vadītāja vietniece
zane.egle [at] cfla.gov.lv