NAP un Atveseļošanas fonda logo
Projektu iesniegšana sākas Projektu iesniegšana beidzas Nosaukums Statuss
06.02.2024.  19.03.2024.

5.1.1.2.i. Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai, 2. kārta

Izsludināts
06.02.2024. 04.04.2024.

2.2.1.3.i. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā

Izsludināts
06.02.2024. 04.04.2024.

1.2.1.2.i.2 Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde

Izsludināts
11.01.2024. 26.02.2024. 2.4.1.2.i. Platjoslas jeb ļoti augstas veiktspējas tīklu “pēdējās jūdzes” infrastruktūras attīstība Izsludināts