Projekta nr. Iesniedzējs Nosaukums Apstiprināts
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/003 SIA "ETKC" Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros 05.06.2024.
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/004  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMKC" Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā Viedo materiālu kompetences centra ietvaros 13.06.2024.
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/005 SIA "Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs" Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centra ietvaros 13.06.2024.
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/001 SIA "Meža nozares kompetences centrs" Meža nozares kompetences centrs – digitalizācija 20.06.2024.
 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/002  SIA "LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS" Latvijas Pārtikas Kompetences Centrs – digitalizācija 20.06.2024.
2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/006  SIA "IT KOMPETENCES CENTRS" Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs digitalizācijai 25.06.2024.
 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007  SIA MASOC KC MASOC KC atbalsts digitālu produktu izstrādei 25.06.2024.

Informējam, ka grozījumi projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos,veikti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2024. gada 2. aprīļa noteikumiem Nr. 202 “Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 34 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna” 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.3.i. investīcijas “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā" īstenošanas noteikumi”.

Grozījumi veikti:

  1. Atlases nolikumā “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.3.i. investīcijas  “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā” (turpmāk – investīcijas) projektu iesniegumu atlases nolikums”;
  2. Atlases nolikuma 1.3. pielikumā “Apliecinājums, ka neplāno saņemt atbalstu MK noteikumu 32., 45. vai 47. punktā noteiktajām nozarēm un darbībām”;
  3. Atlases nolikuma 1.5. pielikumā “Iesniegums de minimis atbalsta  piešķiršanai”;
  4. Atlases nolikuma 1. pielikumā “Iesniedzamo dokumentu saraksts un projekta iesnieguma pielikumu veidnes”;
  5. Atlases nolikuma 2. pielikumā “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.3.i. investīcijas “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – investīcijas) projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas skaidrojums”;
  6. Atlases nolikuma 3. pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”;
  7. 4. pielikumā “Līgums par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta ieviešanu”.

Konsultācijas

  • pirmdienās 8.30 - 18.00
  • otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.30 - 17.00
  • piektdienās 8.30 - 16.00

Sintija Laugale-Volbaka

Nodaļas vadītāja vietniece
sintija.laugale-volbaka [at] cfla.gov.lv
Datums 16. februāris, 2024
Laiks14.00
Atrašanās vietaMS Teams
infrormācija par projektu atlasēm