Iesniegšanas termiņš: 19.10.2022. – 28.04.2023.

Vērtēšanas termiņš: 29.04.2023. – 28.06.2023.

Atlases veids: Atklāta

 


Projektu atlases dokumentācija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 30.11.2022. ir veikti grozījumi Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.3.i. investīcijas  “Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos” projektu iesniegumu atlases nolikumā un projekta iesnieguma veidlapas pielikumos “Apliecinājums par interesi” un “Investīciju projekta budžeta kopsavilkuma pielikums”. Grozījumi veikti atbilstoši izstrādātajam atlases nolikuma 4. pielikumam “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

Papildus atlases nolikumam ir pievienots 4. pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 06.02.2023. ir veikti grozījumi Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.3.i. investīcijas  “Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos” projektu iesniegumu atlases nolikuma:

  • 2.pielikumā “Iesniedzamo dokumentu saraksts”;
  • 3.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”,
  • 4.pielikumā "Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”,
  • 6.pielikumā “Līgums/Vienošanās par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta ieviešanu”.

Papildus atlases nolikuma 1.pielikumam “Projekta iesnieguma veidlapas saturs un pielikumi” ir pievienots:

  • 13.pielikums “Apliecinājums par informētību attiecībā uz interešu konflikta jautājumu regulējumu un to integrāciju iekšējās kontroles sistēmās"
  • 14.pielikums “Projekta realizācijas rezultātā sagaidāmo izmaiņu būtiskuma novērtējums”.
Projekta nr. Iesniedzējs Nosaukums Apstiprināts
3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/003 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde” Zemgales industriālā parka attīstība, I kārta 04.09.2023.
3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/004 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde Liepājas industriālā parka teritorijas attīstība 1.kārta 23.11.2023.
3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/009 Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils osta”  Nacionālas nozīmes industriālā parka izveide Ventspilī 23.11.2023.
3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/007 Daugavpils valstspilsētas pašvaldība Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) Industriālā parka izveide 05.12.2023.
3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/008 Valmieras novada pašvaldība Valmieras Industriālā parka attīstība 27.12.2023.

Konsultācijas:

  • pirmdienās 8.30 - 18.00
  • otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.30 - 17.00
  • piektdienās 8.30 - 16.00

Santa Ozola-Tīruma

Nodaļas vadītāja vietniece
santa.ozola-tiruma [at] cfla.gov.lv

Jana Putniņa

Vecākā eksperte
jana.putnina [at] cfla.gov.lv
Datums 16. novembris, 2022
Laiks10.00–13.00
Atrašanās vietaMS Teams
Datums 15. februāris, 2023
Laiks15.00–17.00
Atrašanās vietaMS Teams