Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 02.02.2023. ir veikti tehniski precizējumi Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.6.i. investīcijas “Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde  projektu iesniegumu atlases nolikuma 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika” - ir papildināts skaidrojums par pievienotās vērtības nodokļa izmaksu iekļaušanu projektā saskaņā ar MK noteikumu1  24.punktu.

Papildus atlases nolikumam ir pievienots 1.pielikuma 4.apakšpielikums “Apliecinājums par informētību attiecībā uz interešu konflikta jautājumu regulējumu un to integrāciju iekšējās kontroles sistēmās”. Pamatojoties uz veiktajiem grozījumiem, tehniski precizēts atlases nolikuma 1.pielikums “Iesniedzamo dokumentu saraksts un pielikumi”.

1 Ministru kabineta 2022.gada 25.oktobra noteikumi Nr.673 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna trešās komponentes “Nevienlīdzības mazināšana” 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.6.i. investīcijas “Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde” īstenošanas noteikumi”.

Konsultācijas:

  • pirmdienās 8.30 - 18.00
  • otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.30 - 17.00
  • piektdienās 8.30 - 16.00
Datums 8. decembris, 2022
Laiks10.00–12.30
Atrašanās vietaMS Teams

Vebinārs par AF projektu atlasi pašvaldībām bezemisiju transportlīdzekļu iegādei

Darba kārtība  Laiks Temats Lektors 10.00 - 10.10 Ievads, vispārīgie jautājumi …
elektroautobuss