Iesniegšanas termiņš: 20.01.2023. – 22.06.2023.

Vērtēšanas termiņš: 26.06.2023. – 22.08.2023.

Atlases veids: Atklāta

* skatīt atlases nolikuma 16. punktu


Projektu atlases dokumentācija

Ēkā īstenoto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas jaudas īpatsvara aprēķinu veidnes finanšu izteiksmē: 

 

 

Papildu dokumenti

 

Projekta nr. Nosaukums Iesniedzējs Apstiprināts
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/001 Ēkas Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana Limbažu novada pašvaldība  22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/002 Energoefektivitātes uzlabošana administratīvajā un caurlaides ēkās Valmieras ielā 10, Cēsīs Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINDA" 22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/003 Energoefektivitātes uzlabošana garāžas-darbnīcu ēkā Valmieras ielā 10, Cēsīs Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINDA" 22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/004 Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā Smiltenes novada pašvaldība 22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/005 Maltas apvienības pārvaldes Maltas bibliotēkas ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes novada pašvaldība 22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/006 Saldus PII “Sienāzītis” energoefektivitātes paaugstināšana Saldus novada pašvaldība 22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/008 Nagļu tautas nama, t.sk. apvienības pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes novada pašvaldība 22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/009 Nautrēnu apvienības pārvaldes ēkas Rogovkā energoefektivitātes uzlabošana  Rēzeknes novada pašvaldība 22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/010 Kaunatas apvienības pārvaldes ēkas Kaunatā energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes novada pašvaldība 22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/011 Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolas pārbūve energoefektivitātes paaugstināšanai  Cēsu novada pašvaldība 22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/012 Brocēnu PII “Varavīksne” energoefektivitātes paaugstināšana Saldus novada pašvaldība 22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/013 PAS “Daugavpils siltumtīkli" tīklu apkalpošanas iecirkņa darbnīcas energoefektivitātes uzlabošana 18.novembra ielā 11A, Daugavpils” Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli"  22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/014 Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1A Aizkraukles novada pašvaldība 22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/015 Energoefektivitātes uzlabošana Talsu novada pašvaldības iestādes Pansionāts “Lauciene” ēkām Pansionāts "Lauciene" 22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/016 Energoefektivitātes uzlabošana Valkas novada pašvaldības ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā Valkas novada pašvaldība 22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/017 Energoefektivitātes un pieejamības nodrošināšanas pasākumi Aizkraukles novada pašvaldības ēkā Lāčplēša ielā 1 Aizkraukles novada pašvaldība 22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/020 Energoefektivitātes un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ēkā Vidzemes ielā 41A Daugavpils valstspilsētas pašvaldība 22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/021 SIA "JELGAVAS ŪDENS" Noliktavas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS ŪDENS"  22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/022 SIA "JELGAVAS ŪDENS" Notekūdens attīrīšanas ietaišu Laboratorijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS ŪDENS"  22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/024 Ķekavas sporta kluba ēkas, Ķekava, Ķekavas novads, energoefektivitātes paaugstināšana Ķekavas novada pašvaldība 22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/028 Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi pašvaldības ēkai Br.Kaudzīšu ielā 9, Jaunpiebalga, Cēsu novadā, LV-4125 Cēsu novada pašvaldība 22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/033 (atsaukts) Energoefektivitātes uzlabošana Krāslavas novada pašvaldības ēkā Alejas ielā 15A, Dagdā Krāslavas novada pašvaldība 22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/036 Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Labklājībaspārvaldes ēkā Aglonas ielā 1A, Preiļos Preiļu novada pašvaldība 22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/037 Energoefektivitātes paaugstināšana Saunas pagasta pārvaldes ēkai, Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pagasts, Preiļu novads Preiļu novada pašvaldība 22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/038 Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Raiņa bulvārī 24, Preiļos Preiļu novada pašvaldība 22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/039 Lejasciema pamatskolas ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada pašvaldība 22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/048 Pašvaldības ēkas "Bērzi", Matkules pagastā energoefektivitātes paaugstināšana Tukuma novada pašvaldība 22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/049 Augšlīgatnes pirmskolas izglītības iestādes "Zvaniņi" ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldība 22.11.2023.
1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/029 Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Rīgas sociālās aprūpes centra “Mežciems” ēkā Malienas iela 3A, Rīgā Rīgas valstspilsētas pašvaldība 26.01.2024.

Informējam, ka 02.02.2023. ir veikti tehniski precizējumi ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.3.i. investīcijas “Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti”  projektu iesniegumu atlases nolikumā:

  • 1.pielikumā “Iesniedzamo dokumentu saraksts un pielikumi”, 
  • 1.pielikuma 7.apakšpielikumā “Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantojamām ievaddatu vērtībām”,
  • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas skaidrojums”,
  • 3.pielikumā “Ēkā īstenoto sabiedrisko pakalpojumu (valsts vai pašvaldības apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi) sniegšanas jaudas īpatsvara aprēķinu veidnes finanšu izteiksmē”, 
  • 4.pielikuma apakšpielikumā “Veidne saimnieciskās darbības aprēķinam laika izteiksmē”.

Papildus atlases nolikumam ir pievienots:

  • 1.pielikuma 8.apakšpielikums “Apliecinājums par informētību attiecībā uz interešu konflikta jautājumu regulējumu un to integrāciju iekšējās kontroles sistēmās” un
  • 4.pielikums “Metodiskie norādījumi par parasto papildpakalpojumu un papildinošas saimnieciskās darbības kontroli un uzraudzību 1.2.1.3.i. investīcijas ietvaros”.
Datums 12. janvāris, 2023
Laiks10.00–12.30
Atrašanās vietaMS Teams

Vebinārs par projektu atlasi pašvaldību ēku un infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanai

Centrālās finanšu un līgumu aģentūra sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju aicina uz tiešsaistes…
Datums 26. maijs, 2023
Laiks10.00–12.00
Atrašanās vietaMS Teams

Seminārs par AF projektu atlasi pašvaldību ēku un infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju š.g. 26.maijā plkst. 10:00…

Konsultācijas:

  • pirmdienās 8.30 - 18.00
  • otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.30 - 17.00
  • piektdienās 8.30 - 16.00

Kristīne Šmite

Vadošā eksperte
kristine.smite [at] cfla.gov.lv

Jana Putniņa

Vecākā eksperte
jana.putnina [at] cfla.gov.lv