Publicitātes vadlīnijas izstrādātas, lai palīdzētu Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējiem nodrošināt ES fonda projekta publicitāti. Vadlīnijās skaidrotas Eiropas Komisijas noteiktās obligātās ES fondu projektu publicitātes prasības, obligāti noteikto vizuālo elementu ansambļa un tā elementu lietošana, kā arī izlasāmas rekomendācijas sekmīgai komunikācijai par ES fondiem. 

Maketu izstrādes rīks

Lai atvieglotu ES fondu plānošanas perioda obligātajām publicitātes prasībām atbilstošu informatīvo plakātu, stendu un plākšņu izstrādi, aicinām izmantot Maketu izstrādes rīku, kas sniedz iespēju 5 soļos izveidot un lejupielādēt visām obligāti noteiktajām prasībām atbilstošu informatīvā materiāla maketu formātā, kas derīgs drukai.

Izveidot ES fondi 21-27 maketu

2014. - 2020. gada plānošanas perioda projektiem makets veidojams, izmantojot Publicitātes vadlīnijas un atbilstošās vizuālo elementu datnes. 

ES fondu publicitātes vizuālie elementi

Vizuālo elementu datnes 21 - 27 pieejamas šeit.

Vizuālo elementu datnes 14- 20 pieejamas šeit.