CFLA funkcijas

CFLA veic Publiskās un privātās partnerības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas funkcijas, tai skaitā:

  • publicē saņemtos lēmumus par PPP projekta finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu savā mājaslapā;
  • izvērtē finanšu un ekonomiskajos aprēķinos iekļautos pieņēmumus un risku sadali starp publisko un privāto partneri un paredzamo līgumcenu publiskās un privātās partnerības līgumā un sniedz atzinumus par tiem;
  • izvērtē publiskās un privātās partnerības aktīvu uzskaites nosacījumu ievērošanu koncesijas procedūru dokumentos un publiskās un privātās partnerības līguma izpildes pārskatos, lai publiskās un privātās partnerības līgums neradītu nevēlamu ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un valsts parādu;
  • izvērtē publiskās un privātās partnerības līguma izpildes pārskatus un sagatavo atzinumus par veikto būvdarbu vai sniegto pakalpojumu atbilstību attiecīgajam līgumam;
  • sniedz Ministru kabinetam pārskatu par noslēgto PPP līgumu izpildi.

CFLA nodrošina arī PPP kompetences centra funkciju izpildi.

Saziņa PPP jautājumos:

ppp@cfla.gov.lv

Diāna Stajevska

Publiskās un privātās partnerības nodaļas vadītāja
diana.stajevska [at] cfla.gov.lv

Inta Lipovska

Vadošā eksperte
inta.lipovska [at] cfla.gov.lv