Datums 15. februāris, 2023
Laiks15.00–17.00
Vieta MS Teams

Darba kārtība:

Laiks  Temats   Lektors
15.00 – 15.10 Ievads, vispārīgie jautājumi  

Dace Barkāne,
CFLA Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadītāja

15.10 – 15.30 Aktuālie grozījumi projektu atlases dokumentācijā Santa Ozola-Tīruma,
CFLA Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte
15.30 – 16.00   Pašvaldību jautājumi par investīcijas ieviešanas noteikumu nosacījumiem  Liene Gratkovska,
VARAM Investīciju politikas departamenta 
Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
investīciju nodaļas vecākā eksperte
16.00 – 16.30  Projekta iesnieguma sagatavošanas praktiskie aspekti Santa Ozola-Tīruma,
CFLA Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte
16.30 - 17.00  Jautājumi un atbildes*    

* Lūdzam jautājumus par atlasi iesūtīt iepriekš uz e-pastu atlase@cfla.gov.lv    
   

   

Prezentācijas

Videoieraksts