Datums 3. aprīlis, 2024
Laiks10.00–12.00
Vieta MS Teams
6113 atlases seminārs

Vebināra norises kārtība:

Laiks

Temats

Lektors

10.00 – 10.10

Ievads, vispārīgie jautājumi

Dace Barkāne

CFLA Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadītāja

10.10 – 10.50

Aktuālie jautājumi par darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumiem, t.sk. par MK 17.10.2023 noteikumu Nr.593 grozījumiem*

Evita Klapere

VARAM Investīciju politikas departamenta Reģionālo un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju investīciju nodaļas vecākā eksperte

 

10.50 – 11.40

Projektu iesniegumu sagatavošana; horizontālā principa rādītāji un darbības, to norādīšana KPVIS e-vidē

 

 

Santa Ozola-Tīruma

CFLA Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadītāja vietniece

 

11.40 – 12.00

Jautājumi un atbildes**

 

*Ministru kabineta 2023. gada 17. oktobra noteikumi Nr. 593 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos” 6.1.1.3. pasākuma “Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku” īstenošanas noteikumi”

**Lūdzam jautājumus par atlasi iesūtīt iepriekš uz e-pastu santa.ozola-tiruma@cfla.gov.lv

Santa Ozola-Tīruma

Nodaļas vadītāja vietniece
santa.ozola-tiruma [at] cfla.gov.lv