Datums 26. maijs, 2023
Laiks10.00–12.00
Vieta MS Teams

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju š.g. 26.maijā plkst. 10:00 aicina uz praktisko tiešsaistes semināru par Atveseļošanas fonda projektu atlasi "Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti" (1.2.1.3. investīcija).

Seminārā sniegsim atbildes uz biežākajiem jautājumiem par projektu iesniegumu sagatavošanu.

Darba kārtība 

Laiks

Temats

Lektors

10:00 – 10:10

Ievads, vispārīgie jautājumi

Dace Barkāne

CFLA Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadītāja

10:10 – 10:40

  • Sasniedzamie mērķi, atbalstāmās darbības;
  • Ēkas funkcionāli saistītā teritorija, vides un informācijas pieejamības veicināšana un attiecināmās izmaksas;
  • Projektam pievienojamā dokumentācija.

Projekta iesnieguma sagatavošana un ieskats vērtēšanā ​​​​​​​

Kristīne Šmite

CFLA Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte

10:40 – 10:50

Par investīcijas īstenošanai nepieciešamo informāciju pašvaldības attīstības programmā, t.sk. investīciju plānā.

Jevgēnija Butņicka

VARAM Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktora vietniece – Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

10:50 – 11:20

  • Principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” dokumenti un 3.8.kriterijs, t.sk. plānotā enerģijas ietaupījuma ilgtermiņa uzturēšanas plāns (MK noteikumu 34.12.4.punkts, 3.8.10.krit.);
  • Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana;
  • Projekta gatavības stadija un vērtēšanas kritēriji.

Kristīne Šmite

CFLA Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte

11:20 – 12:00

Jautājumi un atbildes*