• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Publiskais iepirkums

 

Līguma priekšmets

 

Iepirkuma identifikācijas numurs*

 

 Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā*  Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš*

 Piegādātāja / Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

 Līgumcena euro (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš 

Par autotransporta vadīšanu

-

-

- Jānis Pētersons Līdz 3200 31.12.2016.

Par pakalpojumiem publiskās un privātās partnerības uzraudzības nodrošināšanai

-

- -

Inga Liepa

Līdz 3200 30.06.2016.

Par vadības informācijas sistēmas projekta vadības nodrošināšanu

-

- - Agita Meinerte Līdz 3200 11.07.2016.
Par kondicionēšanas iekārtu apkopju un remontdarbu veikšanu 

CFLA-2015-41-PAK

Publicēts IUB 20.10.2015.

 
Piedāvājumu iesniegšana 02.11.2015., plkst. 10.00 SIA "Lafivnets Serviss" Līdz 20000 12.01.2019.
Par apmācībām "Stress un emociju pārvaldība"

-

- - Inga Zārde 3706 18.03.2016
Par konsultāciju pakalpojumu sniegšanu personālvadības procesu jomā

-

- - SIA "Creative technologies" 2000 31.12.2016
Par Mobilly uzņēmuma konta atvēršanu un izmantošanu

-

- - SIA "Mobilly" 3999,99 05.02.2020
Par vieglā pasažieru automobiļa ilgtermiņa nomu

CFLA-2015-38-PIEG

Publicēts IUB 09.11.2015. Piedāvājumu iesniegšana 07.12.2015., plkst. 10.00 SIA "Favorit Rent" 10378,84 12.04.2018.
Par informācijas tehnoloģiju drošības apdraudējumu agrās brīdināšanas sistēmu - - - Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts bezatlīdzības uz nenoteiktu laiku
Nekustamā īpašuma Pasta ielā 43, Jelgavā telpu noma - - - VAS "Valsts nekustamie īpašumi" 1231,32 mēnesī 31.05.2021.
Vienošanās līgumā par nekustamā īpašuma Pasta ielā 43, Jelgavā telpu nomu - - - VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Samazināta nomas maksa 1192,41 mēnesī 31.05.2021.
Par biroja tehnikas izlietoto toneru kasešu nodošanu iznīcināšanai, pārsatrādei vai otrreizējai izmantošanai - - - SIA "Sinetra" bezatlīdzības 31.12.2020.
Par mācībām "Efektīva vadītprasme" - - - SIA "Komunikāciju darbnīca" 3999,00 27.04.2016.
Par A4 un A3 formāta melnbalto kopētāju piegādi un uzstādīšanu CFLA-2016-4-PIEG Publicēts IUB 04.02.2016. Piedāvājumu iesniegšana 15.02.2016., plkst. 10.00 SIA "CRC" 8815,40 līdz saistību izpildei
Par A4 formāta melnbaltās lāzerdrukas iekārtu piegādi CFLA-2016-4-PIEG Publicēts IUB 04.02.2016 Piedāvājumu iesniegšana 15.02.2016., plkst. 10.00 SIA "Officeday Latvia" 2937,00 11.07.2016.
Par transportlīdzekļa mazgāšanu un salona tīrīšanu - - - SIA "Arlex" 400,00 30.04.2018.
Par anglu valodas mācībām - - - SIA "Srivanek Baltic" 800,00 līdz saistību izpildei
Par lokālā datortīkla izveidi (ierīkošanu) CFLA-2016-10-PAK Publicēts IUB 17.03.2016 Piedāvājumu iesniegšana 31.03.2016., plkst. 10.00 SIA "Eiroparks" 14976,14 ne vēlāk kā viena mēneša laikā no līguma noslēgšaas dienas
Iebūvētas virtuves iekārtas piegāde un uzstādīšana Rīgā, Smilšu ielā 1, 5.stāvā CFLA-2016-3-PIEG Publicēts IUB 27.01.2016. Piedāvājumu iesniegšana 22.02.2016., plkst. 10.00 SIA "Dižozols plus" 395,00 29.05.2016.
Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Centrālās finanšu un līgumu aģentūras telpām CFLA-2016-3-PIEG Publicēts IUB 27.01.2016. Piedāvājumu iesniegšana 22.02.2016., plkst. 10.00 SIA "Dižozols plus" 70000,00 līdz saistību izpildei
Apsardzes sistēmas ierīkošana un uzturēšana Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai CFLA-2016-7-PAK Bez publikācijas Piedāvājumu iesniegšana 13.04.2016., plkst.10:00 SIA "ENTRA" līguma kopējā maksimālā suma 120000,00 36 mēneši vai līdz 120000,00 EUR bez PVN sasniegšanai
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Iepirkumu uzraudzības biroja darbinieku veselības apdrošināšana CFLA-2016-5-PAK Publicēts IUB 09.02.2016. Piedāvājumu iesniegšana 07.03.2016., plkst.10:00 AAS "BTA Baltic Insurance Company" summa nedrīkst pārsniegt 61147,80 13.05.2017., plkt.23:59
Par apmācībām "Tehnoloģiju gatavības līmeņi" - - - Kaspars Kalniņš 170,76 līdz saistību izpildei
Iebūvētas virtuves iekārtas piegāde un uzstādīšana Jelgavā, Pasta ielā 43, 3.stāvā CFLA-2016-3-PIEG Publicēts IUB 27.01.2016. Piedāvājumu iesniegšana 22.02.2016., plkst. 10.00 SIA "STANDARD LATVIA" 1336,43 līdz saistību izpildei
Par telpu nomu - - - Rīgas Tehniskā universitāte 262.24 līdz saistību izpildei
Par lokālā datortīkla izveidi (ierīkošanu) CFLA-2016-10-PAK Publicēts IUB 17.03.2016 Piedāvājumu iesniegšana 31.03.2016., plkst. 10.00 SIA "NCS LV" 2570.44 līdz saistību izpildei
Par mācību semināru par Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas standartizēto līgumu piemērošanu Latvijā - - - Raimonds Eizenšmits 240,00 31.05.2016.
Par masveida e-pastu izsūtīšanu - - - SIA "RATE IT SERVICES" 720,00 31.05.2019.
Vispārīgā vienošanās par ekspertu pakalpojumu sniegšanu projektu ieniegumu vērtēšanai (biznesa plānu izvērtēšanai)  CFLA 2016/11-PAK Publicēts IUB 05.05.2016 Piedāvājumu iesniegšana 23.05.2016., plkst. 10.00 Ilona Skribiņa, Kristaps Briedis, Rihards Petkevičs, Dmitrijs Stroževs, SIA "Smart Continent LV Ekoterm" (eksperti Jānis Šaicāns, Pēteris Miķelsons un Atis Zvidriņš) līdz 41 999,99 12 mēneši
Iepirkuma līgums Vispārīgās vienošanās par ekspertu pakalpojumu sniegšanu projekta iesniegumu vērtēšanai (biznesa plānu izvērtēšanai) ietvaros CFLA 2016/11-PAK - - Kristaps Briedis 300,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Iepirkuma līgums Vispārīgās vienošanās par ekspertu pakalpojumu sniegšanu projekta iesniegumu vērtēšanai (biznesa plānu izvērtēšanai) ietvaros CFLA 2016/11-PAK - - SIA "Smart Continent LV Ekoterm" 1552,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Iepirkuma līgums Vispārīgās vienošanās par ekspertu pakalpojumu sniegšanu projekta iesniegumu vērtēšanai (biznesa plānu izvērtēšanai) ietvaros CFLA 2016/11-PAK - - SIA "Smart Continent LV Ekoterm" 1885,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Iepirkuma līgums Vispārīgās vienošanās par ekspertu pakalpojumu sniegšanu projekta iesniegumu vērtēšanai (biznesa plānu izvērtēšanai) ietvaros CFLA 2016/11-PAK - - Dmitrijs Stroževs 2390,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Iepirkuma līgums Vispārīgās vienošanās par ekspertu pakalpojumu sniegšanu projekta iesniegumu vērtēšanai (biznesa plānu izvērtēšanai) ietvaros CFLA 2016/11-PAK - - Rihards Petkevičs 2000,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Iepirkuma līgums Vispārīgās vienošanās par ekspertu pakalpojumu sniegšanu projekta iesniegumu vērtēšanai (biznesa plānu izvērtēšanai) ietvaros CFLA 2016/11-PAK - - Kristaps Briedis 2100,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Iepirkuma līgums Vispārīgās vienošanās par ekspertu pakalpojumu sniegšanu projekta iesniegumu vērtēšanai (biznesa plānu izvērtēšanai) ietvaros CFLA 2016/11-PAK - - SIA "Smart Continent LV Ekoterm" 9303,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Iepirkuma līgums Vispārīgās vienošanās par ekspertu pakalpojumu sniegšanu projekta iesniegumu vērtēšanai (biznesa plānu izvērtēšanai) ietvaros CFLA 2016/11-PAK - - Rihards Petkevičs 3 136,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Iepirkuma līgums Vispārīgās vienošanās par ekspertu pakalpojumu sniegšanu projekta iesniegumu vērtēšanai (biznesa plānu izvērtēšanai) ietvaros CFLA 2016/11-PAK - - Ilonas Skribiņa 2 800,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Iepirkuma līgums Vispārīgās vienošanās par ekspertu pakalpojumu sniegšanu projekta iesniegumu vērtēšanai (biznesa plānu izvērtēšanai) ietvaros CFLA 2016/11-PAK - - Dmitrijs Stroževs 3 220,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Iepirkuma līgums Vispārīgās vienošanās par ekspertu pakalpojumu sniegšanu projekta iesniegumu vērtēšanai (biznesa plānu izvērtēšanai) ietvaros CFLA 2016/11-PAK - - SIA "Smart Continent LV Ekoterm" 879,94 līdz saistību pilnīgai izpildei
Vispārīgās vienošanās par ekspertu pakalpojumu sniegšanu projekta iesniegumu vērtēšanai (biznesa plānu izvērtēšanai) ietvaros CFLA 2016/11-PAK - - Kristaps Briedis 2 940,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Vispārīgās vienošanās par ekspertu pakalpojumu sniegšanu projekta iesniegumu vērtēšanai (biznesa plānu izvērtēšanai) ietvaros CFLA 2016/11-PAK - - Rihards Petkevičs 348,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par EK ekspertu atlasi 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros - - - Baiba Ose-Zaļā 1270,00 30 dienas no līguma noslēgšaas dienas
Par pieslēguma nodrošināšanu un Lursoft datu bāzu izmantošanu internetā - - - SIA "Lursoft IT" līdz 3999,90 12 mēneši vai līdz 3999,90 EUR bez PVN sasniegšanai
Par individuālā seifa lietošanu - - - AS "Swedbank" 234,77 12 mēneši
Par LTE piekļuvi - - - SIA "Latvijas Mobilais Telefons" 659,16 36 mēneši
Par žalūziju piegādi un uzstādīšanu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai CFLA 2016/13-PIEG Publicēts IUB 02.06.2016 Piedāvājumu iesniegšana 13.06.2016., plkst. 10.00 SIA "WWW,ŽALUZI.EU" 3 694,66 līdz saistību izpildei
Par plāno klientu (thin client) iegādi CFLA 2016/14-PIEG Publicēts IUB 21.06.2016 Piedāvājumu iesniegšana 08.07.2016., plkst. 10.00 SIA "DATAKOM" 29 150.00 līdz saistību izpildei
Par pakalpojumiem publiskās un privātās partnerības uzraudzības nodrošināšanai - - - Inga Liepa līdz 2848,00  30.12.2016.
Par finanšu eksperta pakalpojumiem projektu atlasē - - - Kaspars Dreimanis 3225,00 vienu gadu vai līdz summas sasniegšanai
Par autostāvvietas nomu - - - SIA "JĀNIS A" 948,00 divus gadus no līguma noslēgšanas
Mediju monitoringa pakalpojumi CFLA 2016/15-PAK Publicēts IUB 14.07.2016. Piedāvājumu iesniegšana 25.07.2016., plkst. 10.00 SIA "LETA" 3840,00 31.08.2017.
Ziņu aģentūras tiešsaistes ziņu pakalpojuma nodrošināšana CFLA 2016/15-PAK Publicēts IUB 14.07.2016. Piedāvājumu iesniegšana 25.07.2016., plkst. 10.00 SIA "Latvian News Service" 4200,00 31.08.2017.
Par dzesēšanas iekārtu efektivitātes uzlabojumu veikšanu nekustamā īpašuma Smilšu ielā 1, Rīgā sastavā esošajā ēkā telpu grupas 005 piektā stāva esošajā telpā Nr.5 - - - Valsts akciju sabiedrība"Valsts nekustamie īpašumi" 228.66 līdz saistību izpildei
Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 1, Rīgā atjaunošanas darbiem - - - SIA "PRO DEV" 11279.37 līdz saistību izpildei
Par gaisa kondicionēšanas sistēmas ierīkošanu nekustamā īpašuma Meistaru ielā 10, Rīgā - - - Valsts akciju sabiedrība"Valsts nekustamie īpašumi" provizoriskās izmaksas 1732.53 līdz saistību izpildei
Par autostāvvietas nomu - - - SIA "Leiči" 828.00 31.10.2019.
Par atkritumu pieņemšanu cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi” - - - SIA "Getliņi EKO" pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar cenrādi vienu gadu no līguma noslēgšanas vai ilgāk
Degvielas iegāde Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vajadībām CFLA 2016/18-PIEG Publicēts IUB 27.09.2016. Piedāvājumu iesniegšana 10.10.2016., plkst. 10.00 AS "VIADA Baltija" Maksimālā līguma summa 41999.99 Līgums stājas spēkā 01.01.2017. un ir spēkā trīs gadus vai līdz maksimālās summas sasniegšanai
Par mikroautobusa ilgtermiņa nomu CFLA 2016/17-PIEG Publicēts IUB 20.09.2016. Piedāvājumu iesniegšana 03.10.2016., plkst. 10.00 SIA "FS Noma" Līguma kopējā maksimālā  nomas maksa visā nomas periodā 7640.24 līdz 12.04.2018.
Par RTU Aulas izmantošanu - - - Rīgas Tehniskā universitāte 888.00 līdz saistību izpildei
Par Citrix XenDesktop ekspertīzi - - - SIA "Baltijas Informācijas Tehnoloģijas" 3900.00 līdz 30.12.2016.
Par mentoru mācībām - - - SIA "O.D.A" 2200.00 līdz saistību izpildei
Par mācībām "Darbs komandā, efektīva pārmaiņu vadība un organizācijas stratēģijas, misijas, vīzijas un jēgas analīze" - - - SIA "TRIVIUMS" 2000.00 līdz saistību izpildei
Par lokālā datortīkla izveidi (ierīkošanu) Liepājas ielā 48, Kuldīgā - - - SIA "Komerccentrs DATI grupa" 1047.33 līdz saistību izpildei
Dzeramā ūdens piegādes un iekārtu patapinājuma līgums - - - SIA "VENDEN" 3999.99 02.01.2017.-30.06.2018. vai  summas sasniegšanai
Par tehniskās apsardzes pakalpojumu  nodrošināšanu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai - - - SIA "DELTA apsardze" maksimālā līguma summa 690.00

stājas spēkā 01,01,2017., spēkā 6 mēnešus 

*Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem

pēdējo reizi aktualizēts: 27.03.2017.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 2020-10-09

  • Vebinārs “Esošās un plānotās izmaiņas KPVIS projektu iepirkumu datu uzkrāšanā un administrēšanā”
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 2020-10-20

  • CFLA rīko attālinātas apmācības Horvātijas Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai par ES fondu administrēšanu
 • 21
 • 2020-10-21

  • CFLA rīko attālinātas apmācības Horvātijas Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai par ES fondu administrēšanu
 • 22
 • 2020-10-22

  • CFLA rīko attālinātas apmācības Horvātijas Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai par ES fondu administrēšanu
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
3113_k1_atlase
#atkrāpies!
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Labs serviss
eParaksts
Latvija
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu