Iepirkums

Iepirkuma identifikācijas numurs

Lēmuma pieņemšanas datums

Iepirkuma procedūras rezultāti

(Piegādātāja/Pakalpojuma sniedzēja nosaukums, Līgumcena (bez PVN), Līguma darbības termiņš)

Atklāts konkurss CFLA 2017/13-PIEG 20.12.2017.

Iepirkuma komisija nolēma pārtraukt iepirkuma procedūru un izsludināt to atkārtoti, jo nepieciešams precizēt iepirkuma tehnisko specifikāciju.

 

PIL 9. panta kārtībā CFLA 2017/11-PAK 18.12.2017.

 

PIL 9. panta kārtībā CFLA 2017/12-PAK 14.12.2017. Iepirkuma komisija nolēma pārtraukt iepirkumu un izsludināt to atkārtoti, jo nepieciešams precizēt iepirkuma tehnisko specifikāciju.
PIL 9. panta kārtībā CFLA 2017/10-PAK 02.11.2017.
PIL 9. panta kārtībā CFLA 2017/9-PAK 16.10.2017. Iepirkuma komisija nolēma pārtraukt iepirkumu un izsludināt to atkārtoti, aizstājot tehniskās specifikācijas 1.2.3 apakšpunktā minēto radio kanālu Super FM (radio kanāls vairs nepastāv) ar citu, kā arī veicot citas korekcijas tehniskajā specifikācijā pēc nepieciešamības.
PIL 9. panta kārtībā CFLA 2017/7-PAK 18.09.2017.
PIL 9. panta kārtībā CFLA 2017/5-PAK 10.08.2017.
PIL 9. panta kārtībā CFLA 2017/6-PAK 08.08.2017.

 

PIL 8.2 panta kārtībā CFLA 2017/3-PIEG 16.03.2017.
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA 2017/4-PAK 15.03.2017.
Atklāts konkurss CFLA 2017/2-PAK 10.03.2017. Iepirkums izbeigts bez rezultāta, jo netika saņemti piedāvājumi.
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA 2017/3-PIEG 07.03.2017.
PIL 8.2 panta kārtībā CFLA 2017/1-PAK 23.02.2017.